Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Jaarverslag 2015 Topsport en Onderwijs

Rapport
Jaarverslag Topsport en Onderwijs 2015

“Mensen bij elkaar brengen, verbindingen leggen, samen sterk staan en resultaten bereiken. Dat zijn belangrijke krachten in de sport, die ook het lectoraat in 2015 veel hebben gebracht” – Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs.

“In 2015 lag de focus vooral op de verbinding van verschillende partijen en het herkennen en aangrijpen van kansen. Het was een jaar vol goede energie en mooie resultaten, waarin we de vruchten konden plukken van een aantal eerder ingezette ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld de succesvolle implementatie van de Topsport Academie Amsterdam (TAA), die inmiddels een begrip is in heel Nederland. Of het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) dat benoemd werd tot een van de drie centrale sportinnovatorcentra van Nederland. Het Europese rapport over dual careers dat we eind 2015 publiceerden kostte veel inspanning, maar is heel goed ontvangen. De jaarlijkse lezingenreeks die ditmaal in de vijf grote steden werd gehouden leidde tot mooie filmpjes en een inspirerend boek. Ook de sportwetenschappelijke missie naar Japan leverde veel op: interessante verbindingen en een rol voor het lectoraat bij het samenstellen van de sport-researchagenda.

We hebben vanuit Topsport en Onderwijs weer veel samengewerkt met het lectoraat Kracht van Sport van lector Marije Baart de La Faille Deutekom. De beide lectoraten vullen elkaar goed aan en krijgen samen veel in beweging. We zijn een sterk team en worden steeds meer gezien als een soort keurmerk van kwaliteit op het gebied van (top)sport en onderwijs. Zo zijn we bijvoorbeeld vorig jaar september gevraagd door het consulaat in Rio de Janeiro om met lokale professionals te praten over onze ervaringen met aangepast sporten. Marije over haar onderzoek in dit verband, met een overzicht van wat er in Nederland en Europa gebeurt. En ik specifiek over wat dat betekent voor de Paralympics en welke keuzes Nederland daarin heeft gemaakt.”

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 12 juli 2016