Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Bewegen = beter leren

De effecten van beweging op leerprestaties van kinderen

Anders

Wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben onderzoek gedaan naar de lang- en kortdurende effecten van bewegen op de leerprestaties van kinderen. In dit pamflet worden de conclusies van dit onderzoek beschreven: 1.Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie van kinderen. 2.Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter. 3.Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 4.Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd. Daarnaast doen de samenstellers aanbevelingen voor beleidsmakers.

 

Referentie

Vervoorn, C., Singh, A.S., & Visscher, C. (2011). Bewegen = beter leren : de effecten van beweging op leerprestaties van kinderen (2 p. ill.). Amsterdam / Groningen: Hogeschool van Amsterdam/ VUmc/ Rijksuniversiteit Groningen.

1 februari 2011