Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Onderzoek naar omvang en markers van overtraining

Bij eerstejaars alo studenten en eerstejaars wedstrijdroeiers

Project

Overtraining is een ernstige aandoening die ontstaat wanneer de balans tussen belasting en belastbaarheid in hoge mate is verstoord. Overtraining heeft tot gevolg dat de gezondheid van de sporter en daarmee ook de sportprestatie nadelig beïnvloed wordt. Uit de literatuur blijkt dat een toename in trainingsbelasting een mogelijk risico is voor overtraining.

Overtraining

Overtraining is een ernstige aandoening die ontstaat wanneer de balans tussen belasting en belastbaarheid in hoge mate is verstoord. Overtraining heeft tot gevolg dat de gezondheid van de sporter en daarmee ook de sportprestatie nadelig beïnvloed wordt. Uit de literatuur blijkt dat een toename in trainingsbelasting een mogelijk risico is voor overtraining.

 

Voor zowel de ALO-studenten als de roeiers worden de volgende gegevens verzameld:  

  1. Sportkeuring bestaande uit onder andere lengte, gewicht, vetpercentage en algemeen onderzoek van het bewegingsapparaat;
  2. Middels submaximale inspanningstesten (zoals de shuttle run, ook wel piepjestest genoemd) wordt elke maand gemonitord of er sprake is van een afname in sportprestatie.
  3. Vragenlijsten worden tweewekelijks afgenomen om veranderingen in gemoedstoestand te monitoren en om gegevens te verzamelen over trainings- en wedstrijdomvang, blessures, ziekten en medische behandelingen.  

Binnen de twee onderzoeksgroepen wordt berekend wat de omvang is van overtraining en blessures. Dit wordt gedaan aan de hand van de prevalentie (het percentage geblesseerde sporters) en de incidentie (het aantal geblesseerde sporters per 1.000 uur sportbeoefening). Vervolgens worden de sporters geselecteerd die gedurende de onderzoeksperiode overtraind of geblesseerd zijn en wordt er getoetst of deze sporters verschillen van de gezonde sporters.

Het project is uitgevoerd in 2012-2014. Inmiddels zijn we bezig met het verzamelen van de gegevens en we verwachten de resultaten in 2015 te publiceren. De uitkomsten van dit onderzoek worden vertaald naar een screeninginstrument dat weergeeft of de sporter mogelijk overtraind is en dat tevens gebruikt kan worden bij het voorkomen van overtraining.

 

Het team van dit project bestaat uit Sander Bliekendaal (projectmanager onderzoek HvA), Anne-Marie van Beijsterveldt (HvA), Janine Stubbe (HvA en Codarts) en een team van zes enthousiaste studenten (HvA en AVANS+).

Meer informatie: Janine Stubbe, j.stubbe@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 14 oktober 2016