Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Onderzoek naar omvang, aard, risicofactoren en preventie van voetbalblessures

Project

Sporten is gezond. Het heeft een positief effect op het voorkomen en het beloop van tal van chronische ziekten. Echter, in Nederland lopen sporters jaarlijks 3,7 miljoen blessures op. De totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van sportblessures worden geschat op 1,2 miljard euro. Dat is meer dan de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen (910 miljoen euro) en arbeidsongevallen (690 miljoen euro). Voetbal is de sport met het hoogste blessurerisico.

voetbalblessure

Gemiddeld raken zes op de tien voetballers gedurende het seizoen geblesseerd. Dat komt neer op een aantal van 620.000 geblesseerde voetballers per jaar. Gemiddeld duren de blessures 32 dagen. Om de hoge medische en arbeidsverzuimkosten te beperken en de voordelen van een actieve leefstijl voor de gezondheid optimaal te benutten, dient het risico op voetbalblessures zoveel mogelijk verkleind te worden. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de omvang, aard, risicofactoren en preventie van voetbalblessures.

Literatuurstudies, focusgroepsgesprekken, prospectieve cohortstudies en interventieonderzoek worden uitgezet om meer inzicht te verkrijgen in voetbalblessures. 

Het project wordt uitgevoerd in 2010-2014. Data is al verzameld en de gegevens worden nu geanalyseerd. Een aantal artikelen is ingediend bij toonaangevende, internationale sporttijdschriften of is inmiddels al gepubliceerd.

Het projecteam bestaat uit Anne-Marie van Beijsterveldt (onderzoeker TNO), Sissi van der Knaap (onderzoeker TNO) en Janine Stubbe (TNO en HvA). Het project wordt uitgevoerd met een groot aantal partners, waaronder UMC Utrecht, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlands Paramedisch Instituut en TNO.

Meer informatie: Janine Stubbe, j.stubbe@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 november 2017