Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

ProMIO

Een krachtig programma voor oudere migranten

Project

Het aantal oudere migranten in Nederland neemt sterk toe. Zij hebben vaak een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Chronische ziektes als obesitas en diabetes type 2 komen bij hen vaker voor. Een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziektes is sarcopenie (het verlies van spiermassa en fysiek functioneren door veroudering). Te weinig bewegen en een inadequate eiwitinname spelen een essentiële rol bij sarcopenie. Inzicht in sarcopenie, het beweegpatroon en de eiwitinname van oudere migranten zijn onvoldoende beschikbaar.

ProMIO

Fysiotherapie- en diëtetiekpraktijken zien kansen om specifiek voor deze sterk groeiende doelgroep expertise op te bouwen en daarmee een groot aantal klanten te bedienen en te behouden. Het ontbreekt hen echter aan de nieuwste kennis, inzichten en programma’s om sarcopenie bij oudere migranten effectief te kunnen behandelen. Daarnaast ondervinden de praktijken problemen met taal, opleidingsniveau en cultuurverschillen van de doelgroep.

DOELSTELLING

Doel van het project ProMIO is de ontwikkeling van een nieuw, krachtig beweeg- en voedingsprogramma, dat speciaal is gericht op de behoeften van oudere migranten, fysiotherapeuten en diëtisten.

METHODE

Met het inzetten van focusgroepen worden de behoeften van oudere migranten en professionals onderzocht en voorspellers van beweeg- en voeding gedrag in kaart gebracht. Daarnaast worden het fysiek functioneren, de lichaamssamenstelling en het beweeg- en voedingspatroon van verschillende groepen oudere migranten geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een nieuw beweeg- en voedingsprogramma ontwikkeld om spiermassa en het fysiek functioneren van oudere migranten te verbeteren. Door middel van een pilotstudie wordt dit nieuwe ProMIO-programma in de praktijk geëvalueerd op proces, haalbaarheid en bruikbaarheid voor zowel oudere migranten als professionals en getoetst op effectiviteit met betrekking tot de behandeling van sarcopenie.

 • Academisch Medisch Centrum, Sociale geneeskunde/ fysiotherapie.
 • GGD Amsterdam en Noordoost-Veluwe.
 • Wageningen University, Humane Voeding.
 • VUmc, Diëtetiek & Voedingswetenschappen.
 • Vialente Diëtheek.
 • MKB Diëtetiek.
 • MKB fysiotherapie.
 • Stuurgroep Ondervoeding.
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
 • Ouderenverenigingen.
 • Amsterdam Institute of Sport Science

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 22 maart 2018