Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

PROBE-studie

Project

Het eerste advies aan diabetespatiënten met overgewicht is afvallen. Maar afvallen gaat vaak gepaard met ongewenst verlies van spiermassa. De HvA bestudeert met 4 andere Nederlandse partijen Nutricia Research, TNO, Tromp Medical en Vialente-Diëtheek een innovatief voeding & beweegprogramma, met als doel het verlies van spiermassa te beperken en bloedsuikerspiegels onder controle te houden.

Doel onderzoek

De doelstellingen van het onderzoek zijn het bestuderen van de effecten van een innovatief hoog-eiwit dieet, in combinatie met training, op het behoud van spiermassa, het verlies van vetmassa en de metabole gezondheid bij diabetespatiënten met ernstig overgewicht.

Methode

Binnen het project zal een klinische studie plaatsvinden waarbij ca. 120 oudere obese diabetespatiënten allemaal gedurende drie maanden een programma volgen bestaande uit verminderde inname van calorieën en drie keer per week onder begeleiding sporten in groepsverband. De klinische studie is een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie, waarbij een deel van de deelnemers een innovatief eiwitsupplement krijgt, en een ander deel een controleproduct.

Met behulp van DXA-scans zal de lichaamssamenstelling van de deelnemers bepaald worden, zowel voorafgaand aan als na de interventie. Daarnaast zullen de onderzoekers het fysieke functioneren van de deelnemers in kaart brengen en wordt door middel van bloedanalyses een beeld gevormd van de stofwisseling van de diabetespatiënten.

Logo Probe

Resultaten

De beoogde resultaten van het project zijn:

Inzicht in het effect van een hoog-eiwit dieet in combinatie met een trainingsprogramma op spiermassabehoud en bloedsuikerspiegels bij obese oudere diabetespatiënten. Verbetering van bestaande testen voor karakterisering van diabetespatiënten. Bijdrage aan de ontwikkeling van persoonlijke afvalprogramma's voor oudere obese diabetespatiënten. Het onderzoeksteam:

De coördinatie van de klinische studie op de HvA vindt plaats vanuit het Lectoraat Gewichtsmanagement. Het onderzoeksteam bestaat uit Lector Peter Weijs (Principal Investigator), projectleider Robert Memelink, voedingslabcoördinator Susanne van der Plas en diëtist Anita Tump van diëtetiekpraktijk Vialente-Diëtheek. Voor de uitvoering van het onderzoek worden studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek betrokken in het kader van hun minor, stage en afstuderen. De verschillende consortiumpartners werken nauw samen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de consortiumpartners en een subsidie vanuit TKI Agri&Food (ministerie van EZ).

Meer informatie bij Robert Memelink

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 10 juli 2017