Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

NUTRABCD

Het effect van voedingspatronen op de gezondheid van Amsterdamse kinderen met een etnische en sociaal-economische achtergrond.

Project

Overgewicht en de bijkomende gezondheidseffecten, komen bovengemiddeld vaak voor bij Amsterdamse kinderen van niet-Nederlandse afkomst uit een lagere sociaal-economische (SES) klasse. Over de exacte oorzaken is echter weinig bekend. Voeding lijkt een belangrijke factor. Met dit project dragen we bij aan de kennisontwikkeling ten behoeve van gezondere eetgewoonten en een gezonder gewicht voor Amsterdamse kinderen.

een kind neemt een hap uit een hamburger

Steven Depolo : www.flickr.com/photos/stevendepolo

Doel onderzoek

Wij willen meer kennis krijgen over de oorzaken van grote verschillen in overgewicht tussen diverse etnische en sociaal-economische SES-groepen en hiermee aanknopingspunten bieden voor verbetering van preventieve interventies.  

Methode

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In deel 1 worden op basis van bestaande data uit de ABCD-studie een aantal voedingspatronen op 5-jarige leeftijd gedefinieerd en wordt per voedingspatroon de relatie weergegeven met etniciteit, SES en gewicht op 5, 7 en 10-jarige leeftijd. Tevens zal worden bepaald welke determinanten rondom de geboorte, zuigelingenleeftijd en op 5-jarige leeftijd het meest voorspellend zijn voor het voedingspatroon van een 5-jarige. De resultaten uit deel 1 geven ons meer inzicht in de oorzaken van de verschillen in overgewicht en voedingspatroon tussen de groepen. Ook geeft het inzicht in welke groepen en op welke leeftijd bepaalde aanpassingen in de eet-en leefgewoonten het meest effectief zijn. Deze inzichten kunnen we gebruiken om in deel 2 optimaal adviezen voor de praktijk te formuleren. We zullen een  toegepaste interventie in Amsterdam-West ontwikkelen en uitvoeren, zoveel mogelijk geïntegreerd in het dan bestaande beleid..

Resultaten

Het onderzoek zal inzichtelijk maken wat de beïnvloedbare determinanten van gedrag zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden om overgewicht bij kinderen effectiever te bestrijden in relatie tot etnische achtergrond en SES. Medio 2017 zullen de resultaten worden opgeleverd en zal het project met een proefschrift worden afgerond.  

Het onderzoek team 

De dagelijkse coördinatie van het project is in handen van Viyan Rashid, tevens promovendus in dit project. Vanuit het lectoraat Gewichtsmanagement wordt Viyan begeleid door Peter Weijs en Marielle Engberink, in samenwerking met Manon van Eijsden en Arnoud Verhoeff van de GGD Amsterdam. Binnen dit project, dat samenhangt met de ABCD studie, wordt er samengewerkt met de UvA, het AMC, de ASSR en de GGD Amsterdam. Het (promotie)project is gesubsidieerd vanuit de NWO promotiebeurs voor leraren.  

Meer informatie: Viyan Rashid,  v.rashid@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 20 juli 2017