Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

MAMBO: Meten Amsterdamse motoriek basisonderwijs

Project

Amsterdamse kinderen bewegen steeds minder; maar liefst 15 procent heeft een vertraagde motorische ontwikkeling en 23 tot 40 procent is te zwaar. Bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol bij de aanpak van dit probleem. Met het onderzoeksproject MAMBO brengt het lectoraat Bewegingsbewetenschappen de motorische vaardigheid en BMI van Amsterdamse basisschoolkinderen in kaart.

Tim klein
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 24 maart 2017