Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Kijk! Een gezonde wijk naar Yale

18 jan 2016 14:00 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Na een succesvolle pitch presenteert beoogd lector Lea den Broeder het project ‘KIJK! Een gezonde wijk’ op 16 en 17 april 2016 tijdens de Global Health Innovation Conference aan de Yale-universiteit in de VS. Daarmee dingt het project mee naar een halve finaleplaats voor de GHI Innovation Prize. Deze prijs wordt uitgereikt aan het project met de grootste sociale impact op de lokale gemeenschap.

De jury beoordeelt de geselecteerde projecten op innovatie, kwaliteit en lokale inbedding. Het beste kortlopende project (minder dan 3 jaar) wint 2.000 dollar, het beste langlopende project (3 tot 6 jaar) ontvangt 10.000 dollar. Wint 'Kijk! Een gezonde wijk’, dan wordt het geldbedrag ingezet voor activiteiten door en met bewoners in Slotermeer, de wijk waar het project plaatsvindt.

KIJK! Een gezonde wijk

Het project ‘KIJK! Een gezonde wijk’ van het lectoraat Gezondheid en Omgeving activeert mensen bij het gezonder maken van hun eigen wijk. Dit versterkt de zelfredzaamheid van bewoners. Het projectteam verzamelt hiervoor samen met de bewoners meer en betere informatie over de gezondheidsaspecten van hun wijk met behulp van een app die speciaal hiervoor ontwikkeld wordt.

Projectpartners

‘Kijk! Een gezonde wijk’ is een samenwerking van de HvA (lectoraat Omgeving en Gezondheid en lectoraat Digital Life), het RIVM, Stadsdeel Nieuw-West, GGD en Eigenwijks. Het project is aangesloten bij het Fieldlab Nieuw-West van het HvA Speerpuntprogramma Urban Management. ‘Kijk! Een gezonde wijk’ ontvangt een RAAK-Publiek subsidie van Regieorgaan SIA. Het RIVM draagt bij vanuit het Strategisch Programma RIVM.

  • mw.  Dr. J.M. den Broeder