Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Battle: Vitaal Amsterdam

Wat maakt Amsterdam vitaler anno 2025?

1 sep 2015 14:00 | Urban Vitality

De gezondheid van de mensen in Nederland kan nog veel beter. Dit geldt zeker ook voor Amsterdam, waar 28% van de jongeren overgewicht heeft, een relatief hoog aantal ouderen eenzaam zijn en waar minder mantelzorgers zijn dan in de rest van Nederland. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Daarmee wordt Amsterdam steeds meer een stad waar bewoners gezond leven, actief participeren en zorgen voor elkaar.

Vanuit Urban Vitality worden studenten uitgenodigd nieuwe ideëen aan te dragen voor het bevorderen van de vitaliteit van Amsterdam. Negen minoren hebben al een connectie met Urban Vitality en ook een aantal andere onderwijsprogramma’s richten zich op interprofessioneel werken en onderzoeken vitaliteit en grootstedelijkheid. Studenten uit een aantal van deze programma’s worden uitgedaagd om het tegen elkaar op te nemen in de battle en een plan/prototype/advies/interventie te bedenken op basis van de battle-vraag: Wat maakt Amsterdam vitaler anno 2025?

HvA-studenten uit onderstaande programma’s nemen het tegen elkaar op:

  • Minor Health Promotion
  • Minor Zorgtechnologie
  • Minor Global Health
  • Opdracht TOP (2e jaar CMV)
  • Honoursprogramma Urban Health
  • Verdiepingsopdracht Ergotherapie

Studenten kunnen zich aanmelden als team (3-8 studenten) via hun docent. Bij voorkeur bestaan de teams uit studenten van verschillende opleidingen. Sluitingsdatum aanmelding: 30 september 2015. 

Vragen?

Mail dan naar urbanvitality@hva.nl