Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Wilma Koghee, ALMADiS Diëtistenpraktijk, over haar ervaring met het DIEET project

4 apr 2014 13:46 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

'Zeg eens Aaa' was van 1981 tot 1993 een populair televisieprogramma. Zeg eens Aaa staat nu voor Amsterdam, Arnhem en ALMADiS.

Het verhaal begint in 1976 toen ik begon met de opleiding Diëtetiek in Amsterdam en duurt tot op heden met de uitoefening van het toekomstgerichte beroep van diëtist in mijn eigen praktijk genaamd ALMADiS in Arnhem. Wat mooi en waardevol is komt meestal niet uit de lucht vallen, maar wordt met inspanning bereikt. Dat geldt ook voor ons mooie vak diëtetiek. Nieuwe kansen zien en samen met collega's je inzetten voor optimalisering van de dieetbehandeling vraagt en levert je energie. Samen sterk(-er)! Zo'n kans was ook de uitnodiging voor deelname aan het DIEET project - Diëtetiek: Effectief en Toekomstbestendig. De aanmelding was simpel en de communicatie en instructies verliepen soepel. De potentiële klant maakte geen bezwaar en begin maart, op maandagmiddag, was het intakegesprek. De student en klant kwamen keurig op tijd. Ik heb eenieder aan elkaar voorgesteld en vervolgens gaf de student een beknopte toelichting over het onderzoek. Daarna 'verdween' de student op een onopvallende plaats in de praktijkruimte. Vervolgens vond het normale intakegesprek plaats en na afloop hebben mijn klant en ik nog een korte vragenlijst ingevuld. Voor mezelf heb ik een korte notitie in mijn agenda gezet om alle benodigde gegevens voor de vervolg contactmomenten over zes, negen en twaalf maanden snel terug te kunnen vinden. Ik hoop dat veel van mijn collega's meedoen. In mijn omgeving heb ik al meerdere collega's gevraagd deel te nemen. Hoe meer, hoe beter; voor betrouwbare onderzoeksresultaten. Ik ben benieuwd. Na dit onderzoek word ik graag onderbouwd geïnformeerd welke factoren bijdragen aan het succes van mijn/onze dieetbehandeling. U/jij toch ook? Een mooie en zonnige toekomst van de diëtetiek gunnen we iedereen. Daarom zeg eens jAAA voor deelname aan dit DIEET project.  

Aanmelden DIEET project