Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

MATCH project van start gegaan

20 feb 2014 16:22 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Het lectoraat Sportzorg is gestart met het onderzoeksproject MATCH. Samen met de consortiumleden is op 11 februari jl. het startschot gegeven om de komende twee jaar te werken aan het verbeteren van (para)medische begeleiding van recreatieve- en topsporters.

MATCH staat voor; 'monitoring athletes, trainers, coaches and health professionals'. Zoals de titel weergeeft zullen in het MATCH project de sporters,hun trainers,fysiotherapeuten en sportartsen gevolgd worden. Het onderzoeksproject beoogd kennis te ontwikkelen over vroegsignalering van sportblessures, de terugkeer in de sport na een blessure én multidisciplinaire begeleiding van sporters.