Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

DIEET - Diëtetiek: Effectief en Toekomstbestendig

19 nov 2013 15:36 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

De huidige marktontwikkelingen dwingen u, als diëtist, uw effectiviteit meer zichtbaar te maken aan klanten en financiers. Ook voor de inrichting van uw praktijk c.q. onderneming is het van belang dat deze doelmatiger en toekomstbestendiger wordt.

In het onderzoeksproject DIEET staat de effectiviteit van de diëtetiek op korte en lange termijn centraal met de vraag hoe de diëtetiek kan innoveren. De vraag voor dit onderzoek komt rechtstreeks vanuit het werkveld en daarom vragen wij u om mee te werken dit onderzoeksproject te verwezenlijken.

 

Meer informatie .