Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Kenniscentrum KiK: Kennis is Kracht!

28 aug 2013 11:50 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Sinds 1 januari 2012 heeft het Domein Bewegen, Sport en Voeding van de HvA zijn eigen kenniscentrum. Onder het motto 'Kennis is Kracht' komen hier de kennisnetwerken van de drie domeinopleidingen samen. KiK ontwikkelt, vergaart en deelt nieuwe kennis.

 

Kenniscentrum KiK voert ter zake doend praktijkonderzoek uit en is dé plek voor kennisvragen. Ook biedt het een ruim nascholingsaanbod en zorgt het voor vertaling van nieuwe kennis naar de praktijk en naar curricula van de domeinopleidingen KiK beweegt zich met andere woorden tussen onderwijs, onderzoek en praktijk en stimuleert vruchtbare vormen van kruisbestuiving.

Centraal binnen KiK staan de lectoraten . In een kenniskring werken de lectoren nauw samen met docenten, studenten en professionals. Wetenschappelijke bevindingen en ervaringen uit de praktijk vinden via de kenniskring hun weg naar het onderwijs en de beroepspraktijk.

Kenniscentrum KiK telt drie domeinlectoraten en één HvA/UvA-lectoraat:

 • Bewegingswetenschappen
 • Sportbusiness Development
 • Gewichtsmanagement
 • Topsport en Onderwijs (HvA/UvA)

Taken van Kenniscentrum KiK:

 • werving van opdrachten voor praktijkgericht onderzoek ;
 • programmering van onderzoeksactiviteiten en projecten;
 • ondersteuning van de opleidingen bij vertaling van onderzoeksresultaten naar de curricula;
 • het delen van kennis met de beroepspraktijk via nascholing , studiedagen, publicaties , advies en onderzoek;
 • verbetering van onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten;
 • begeleiding van promovendi en andere onderzoekers;
 • samenwerking en onderhoud van contacten met bedrijven, kennisinstellingen in mbo, hbo en wo, regionale en lokale overheden, sportorganisaties en instellingen voor zorg en welzijn.