Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Kracht van Sport - Over de grens

4 feb 2013 12:41 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Dit vak is het vervolg op de "Kracht van Sport" reeks die met succes in het studiejaar 2012 - 2013 is verzorgd.

In de vorige versie lag de focus van het onderwijs op de Nederlandse situatie, in komend studiejaar gaan we over de grenzen kijken.

 

Lees verder