Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Lezingenreeks Kracht van sport:

In 2013 zijn we gestart met de lezingenreeks ‘Kracht van Sport’ met als doel om de waarde van sport, ook voor de non-believers, duidelijker inzichtelijk te maken. In 2014 kreeg het een vervolg: Kracht van Sport, over de grens. In de reeks ‘Kracht van Sport: over de grens’ hebben we onderzocht hoe andere landen de kracht van sport inzetten en wat wij hiervan kunnen leren in Nederland. In 2015 was de titel: Kracht van Sport, de verbinding. Tijdens deze reeks is geprobeerd om op regionaal/grootstedelijk niveau een vinger te krijgen achter de kracht van sport. In 2016 gaan we verder met Kracht van Aangepaste Sport. 

 

Bekijk hieronder de Studentenfilm uit de 2013-reeks: "Kracht van Sport"

Brochure Kracht van Sport

Kracht van sport overstijgt het individuele belang, het inspireert, zet aan tot actie. Kracht van sport lijkt vooral een gevoel, maar is het ook concreet aanwijsbaar? En hoe leg je die waarde en betekenis uit aan twijfelaars, sceptici en non-believers?

Download hier de brochure "Kracht van Sport” 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 17 maart 2016