Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Lezingenreeks 2017: Kracht van Sport in de Wijk

Biedt sport kwetsbare jongeren meer structuur in hun dagelijkse leven? Voelt een vluchteling zich eerder welkom door sportdeelname? Leert sport mensen met psychiatrische problemen beter om te gaan met tegenslag? In de vijfdelige lezingreeks ‘Kracht van Sport’ stond in 2017 de problematiek en inzet van sport bij diverse doelgroepen in de wijk centraal.

In de lezingenreeks Kracht van Sport in de Wijk gingen experts op zoek naar manieren waarop welzijnswerkers, zorgverleners en professionals sport gezamenlijk als middel kunnen inzetten om de leefkwaliteit van wijkbewoners te verhogen.

THEMA’S LEZINGEN

In elke lezing stond één van de volgende doelgroepen centraal:

9 maart - Mensen met een beperking

Thomas Kampen – bijzonder lector Stimulering Gezonde Samenleving
Karlijn Leenaars – promovendus op het gebied van de verbinding tussen Zorg, Sport en Bewegen

Heb je de lezing gemist? Bekijk de lezing dan hier of lees het nieuwsbericht van Inholland.

30 maart - Kwetsbare jongeren

Roel van Goor – associate lector Leefwerelden van Jeugd
Sabina Super – promovendus op het gebied van Jeugd, Zorg en Sport

Heb je de lezing gemist? Bekijk de lezing dan hier.

20 april - Migranten en vluchtelingen

Pim Hoek - kwartiermaker Ambulatorium & ‘maatschappij in beweging’ – Hogeschool Windesheim
Frank van Eekeren – manager Sport & Society – Universiteit Utrecht

Heb je de lezing gemist? Bekijk de lezing dan hier of lees het nieuwsbericht van Inholland.

11 mei - Mensen met psychische problemen

Nienke van der Voort – Projectleider ‘Leefstijl en fysieke gezondheid bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen’ – Inholland
Sjoerd van der Vlugt – Activeringsmedewerker ontwikkeling sport – Reakt (Parnassia groep B.V.)

Heb je de lezing gemist? Bekijk de lezing dan hier.

1 juni - Senioren en ouderen

Dr. Bianca Buurman - Senior onderzoeker & lector Transmurale Ouderenzorg AMC & HVA
Lucia Grooff – buurtsportcoach ouderen – SportSupport
Jessica Frans – buurtsportcoach binnen het sociaal domein – SportSupport

Heb je de lezing gemist? Bekijk de lezing dan hier.

AISS Sportsymposium

Op woensdag 4 oktober vindt het 'AISS Sportsymposium: Sport & de Wijk' plaats. Zet de datum vast in je agenda. Meer informatie volgt later. 

Organisatoren

Het lectoraat Kracht van Sport (Hogeschool Inholland/Hogeschool van Amsterdam) en het lectoraat Topsport en Onderwijs (Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) organiseren jaarlijks samen de lezingenreeks Kracht van Sport. Kijk hier voor een overzicht van de vorige edities.

Contact

Meer weten of vragen over de lezingenreeks Kracht van Sport? Neem contact op met Vera Dekkers via v.t.dekkers@hva.nl of tel: 06-21157295.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 12 oktober 2017