Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Lezingenreeks 2016: Kracht van Aangepaste Sport

Wat zijn de mogelijkheden om topsport te bedrijven vanuit een rolstoel? Wat betekent sport voor jongeren met een gedragsstoornis? Hoe is het om te sporten als je doof of blind bent? Zomaar een aantal vragen uit de lezingenreeks Kracht van Sport 2016.

Na ‘Kracht van Sport’ (2013), ‘Kracht van Sport: over de grens’ (2014) en ‘Kracht van Sport: de verbinding!’ (2015) was er in het voorjaar van 2016 de lezingenreeks ‘Kracht van Aangepaste Sport’.

Nieuw in 2016 was de praktijkopdracht voor studenten. In samenwerking met NOC*NSF is invulling gegeven aan de praktijkopdracht voor studenten. Binnen het project ‘  Samen voor Goud’ heeft elke student iemand met een beperking – die nu nog niet actief was – in beweging gebracht en uitgedaagd om op hun eigen niveau ‘goud’ te winnen. 

Data en onderwerpen

16 maart 2016 - Niet-aangeboren hersenletsel

Sprekers: Maaike Hibma (Ambulant begeleider bij Professionals in NAH), Micheal Vallen (Edwin van der Sar Foundation, realiseert beweegprojecten voor mensen met hersenletsel) en Shanne Ebbeling (23 jaar, niet-aangeboren hersenletsel).

Bekijk de lezing hier

6 april 2016 - Gedragsstoornissen 

Sprekers: Remo Mombarg (lector bewegingsonderwijs en motorisch leren aan de Hanzehogeschool Groningen, onderzocht kinderen met gedragsproblemen en sport) 
 en Arjan Pruim (docent binnen de context speciaal onderwijs aan de ALO, Hanzehogeschool Groningen).

Bekijk de lezing  hier

20 april 2016 - Lichamelijke beperking

Sprekers: André Cats (prestatiemanager Paralympische sporten en Chef de Mission Paralympische Spelen) en Gertjan van der Linden (bondscoach Nederlandse Basketball Bond en Basketball Experience NL).

Bekijk de lezing  hier

18 mei 2016 - Verstandelijke beperking

Sprekers: Erik de Winter (adjunct-directeur Kenniscentrum Sport) en Lize Weerdenburg (Special Olympics shorttrackster en National en Global Messenger).

Bekijk de lezing hier

8 juni 2016 - Auditieve en visuele beperking                    

Sprekers: Henk van Aller (secretaris generaal International Blind Sports Federation), Larissa Klaassen (Paracyclist, wereldkampioen 1KM baan 2016, studente informatica), Boris Pavloff (Oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond), Maaike Ferf Jentink (Dove (ex-top)sportster, eigenaar Stille Gym, betrokken bij Only Friends project voor dove en slechthorende jeugd).

Bekijk de lezing hier

Elke lezing werd voorgezeten en begeleid door Marc de Hond.

Partners 

De lezingenreeks werd gerealiseerd vanuit de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Inholland in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Haagse Hogeschool en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen

  • NOC*NSF
  • Fonds Gehandicaptensport
  • Ministerie van VWS
  • Kenniscentrum Sport
  • Reade
  • Special Olympics
  • Cruyff Foundation
  • Esther Vergeer Foundation

Studiereis paralympics 2016

De kracht van aangepaste sport werd afgelopen zomer doorleefd, doorvoeld en bewonderd in Rio de Janeiro. In navolging op de lezingenreeks Kracht van Aangepaste Sport is voor 22 studenten van veelal sportgerelateerde opleidingen door heel Nederland een Paralympische studiereis georganiseerd. 

Bekijk de vlogs en lees het volledige bericht hieronder.

Contact

Wilt u meer weten over deze reeks of heeft u een vraag. Neem dan contact op met Vera Dekkers via  v.t.dekkers@hva.nl of tel: 06-83202588

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 3 oktober 2016