Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Gewichtsmanagement

Het lectoraat Gewichtsmanagement gaat over optimalisatie van interventiemethoden, ter regulatie van een gezond gewicht bestaande uit een gezonde verhouding tussen spier- en vetmassa. Hierbij is aandacht voor te weinig spiermassa (ondervoeding), te veel vetmassa (overgewicht/obesitas) en een combinatie daarvan (sarcopene obesitas). Interventies gaan uit van een combinatie van voeding en beweging en kunnen zowel preventief als curatief (behandeling) zijn.

Onderzoekslijnen en projecten

Het lectoraat Gewichtsmanagement heeft vier onderzoekslijnen. Binnen elke onderzoekslijn lopen verschillende projecten.  

1. Diëtetiek effectief en toekomstbestendig

2. Amsterdamse aanpak kinderen op gezond gewicht

3. Spierbehoud bij aanpak overgewicht ouderen

4.  Gewichtsmanagement in de sport ( AISS)   

Doelstellingen lectoraat

Het lectoraat Gewichtsmanagement bestudeert niet alleen interventiemethoden, maar ook effectiviteit en doelmatigheid van de professionele begeleiding, als ook bruikbaarheid en validiteit van toegepaste meetinstrumenten. Denk aan het stellen van SMART-behandeldoelen en evaluatie van de behandeling: “Heeft het effect wat ik als professional doe?” Om effectiviteit aan te tonen zijn meetinstrumenten (tools) nodig. Door metingen uit te voeren bij start en eind van de behandeling worden effecten zichtbaar. Bij gewichtsmanagement is het meten van lichaamssamenstelling belangrijk. In de praktijk blijken praktisch toepasbare tools hiervoor echter beperkt en onderontwikkeld. Door praktijkgericht onderzoek in het eigen Amsterdam Nutritional Assessment Center (ANAC) spant het lectoraat zich in om hier verbetering in aan te brengen.

De belangrijkste doelen van het lectoraat zijn:

  • bijdragen aan ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs door innovatieve evidence-based professionals op te leiden; 
  • bijdragen aan ontwikkeling en kwaliteit van de beroepspraktijk: samen met die praktijk toegepast onderzoek uitvoeren, gericht op een vernieuwende, evidence-based praktijk; 
  • continu en actief stimuleren van kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk ter ontwikkeling van onderwijs en beroep.  

 

Amsterdam Nutritional Assessment Center (ANAC) en Praktijk van de toekomst

In het ANAC verrichten studenten en docenten in samenwerking met diëtisten, fysiotherapeuten en trainers praktijkgericht onderzoek. Met state of the art-apparatuur als een BODPOD, bio-impedantieapparatuur en indirecte caloriemeters vindt in het ANAC doorlopend onderzoek plaats naar verbetering van effectiviteit van interventies/behandelingen die in de praktijk worden gebruikt. Onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk en bedrijfsleven komen hier op vruchtbare wijze bij elkaar.   

De Praktijk van de Toekomst is een voorbeeld van publiek-private samenwerking, opgezet door het lectoraat Gewichtsmanagement en eerstelijns diëtetiekpraktijk Vialente-Dietheek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten en docenten. De resultaten worden teruggekoppeld naar de bredere praktijk rond gewichtsmanagement.   

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 29 september 2017

dhr.  DR. P.J.M. Weijs (Peter)

Peter Weijs nieuw

Lector Gewichtsmanagement

p.j.m.weijs@hva.nl
Bekijk profiel