Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Gewichtsmanagement

Een goede lichaamssamenstelling is essentieel voor de gezondheid en fysieke prestaties van kinderen, ouderen, sporters en chronisch zieken. Het lectoraat Gewichtsmanagement onderzoekt de rol van voeding en beweging op lichaamsgewicht, vetmassa en (behoud van) spiermassa bij deze groep. Het lectoraat wil met zowel preventieve als curatieve interventiemethode bijdragen aan de gezondheid en fysieke prestaties van kinderen, ouderen, sporters en chronisch zieken.

Daarnaast bestudeert het lectoraat ook de effectiviteit en doelmatigheid van de professionele begeleiding en bruikbaarheid en validiteit van toegepaste meetinstrumenten. In de praktijk blijken praktisch toepasbare meetinstrumenten beperkt en onderontwikkeld te zijn. Door praktijkgericht onderzoek in het eigen Amsterdam Nutritional Assessment Center (ANAC) spant het lectoraat zich in om hierin verbetering aan te brengen.

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelen van het lectoraat Gewichtsmanagement zijn:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs door professionals op te leiden.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de beroepspraktijk door samen met de beroepspraktijk toegepast onderzoek uit te voeren, gericht op een vernieuwende, evidence-based praktijk.
  • Continu en actief stimuleren van kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.  

ONDERZOEKSLIJNEN & PROJECTEN

Bij het lectoraat werken diëtisten en voedings- en bewegingswetenschappers samen met externe opdrachtgevers, universiteiten, docenten en studenten. 

Onderzoekslijn 1: diëtetiek effectief en toekomstbestendig.

Projecten:

Onderzoekslijn 2: Amsterdamse aanpak kinderen op gezond gewicht.

Projecten:

Onderzoekslijn 3: spierbehoud, lichaamsamenstelling en fysiek functioneren bij aanpak functioneren van volwassenen en ouderen.

Projecten:

Onderzoekslijn 4: gewichtsmanagement in de sport.

Project:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 8 oktober 2018

dhr.  DR. P.J.M. Weijs (Peter)

Peter Weijs nieuw

Lector Gewichtsmanagement

p.j.m.weijs@hva.nl
Bekijk profiel