Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Bewegingswetenschappen

Kinderen en jongeren bewegen steeds minder. 23 tot 40 procent kampt met overgewicht. De docent Lichamelijke Opvoeding speelt een belangrijke rol bij de aanpak van deze problemen. Het lectoraat Bewegingswetenschappen doet onderzoek naar de effecten van bewegingsonderwijs op de motorische, cognitieve én sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving.

Het vakgebied Lichamelijke Opvoeding verandert door het toenemende overgewicht en de vertraagde motorische ontwikkeling bij leerlingen. De gymdocent van de toekomst moet goede onderzoeksvaardigheden bezitten om leerlingen te monitoren en te begeleiden. Daarom bevat het onderwijsprogramma van de ALO Amsterdam een vierjarige leerlijn Onderzoek. Het lectoraat Bewegingswetenschappen begeleidt ALO-studenten bij onderzoek tijdens stages en afstuderen.

Motoriek kinderen basisonderwijs

Voor een gezonde sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen is een goede motoriek belangrijk. Hoe leren kinderen beter en vaker bewegen? Wat is het effect van bewegen op hun gewicht? Het lectoraat Bewegingswetenschappen doet praktijkgericht onderzoek naar de bevordering van de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

Gezond gedrag middelbare scholieren: leerlingen aan zet

Steeds meer middelbare scholen stimuleren hun leerlingen in gezonde voeding en meer bewegen. Het lectoraat Bewegingswetenschappen onderzoekt de effectiviteit van maatregelen die leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun gezonde leefstijl.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 19 februari 2019

dhr.  H.M. Toussaint (Huub)

Huub Toussaint

Lector Bewegingswetenschappen

h.toussaint@hva.nl
Bekijk profiel