Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Gemeenschappelijke GezondheidsData

Zorg in de stad

Lezing/College

Met de slimme apps van tegenwoordig lijkt de gezondheidsmonitor achterhaald. Hoe kan de GGD haar kerntaak anno 2017 invullen?

Pakhuis de Zwijger

In een tijd waarin gegevens ‘real time’ worden verzameld via apps, websites, ‘wearables’ en andere media, lijken de kerncijfers van de traditionele gezondheidsmonitor al achterhaald voordat ze uitkomen. Daarnaast staat de representativiteit van deze cijfers onder druk, doordat niet alle bevolkingsgroepen goed worden vertegenwoordigd. Van welke innovatieve manieren om data te verzamelen kan de GGD gebruik maken om een belangrijke kerntaak uit te voeren? Zijn er al goede voorbeelden? En wat staat nieuwe vormen van dataverzameling in de weg? Kan de data een breder maatschappelijk doel dienen? En mag de GGD haar publieke taak inzetten om data te verzamelen en te combineren?

Meer info en inschrijven via de website van Pakhuis de Zwijger.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 11 mei 2017