Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Herintreden in de Diëtetiek

Cursus

Heb je als diëtist de afgelopen 5 jaar geen of onvoldoende werkervaring opgedaan en al dan niet voldoende punten uit deskundigheidsbevorderende activiteiten behaald, dan kun je in aanmerking komen voor de herintredersregeling. De cursus ‘herintreden in de diëtetiek’ past perfect binnen het Plan van Aanpak wat opgesteld dient te worden voor het kwaliteitsregister.

Herintreden tot dietist

De cursus bestaat uit 8 cursusdagen en 1 terugkomdag. Daarnaast behoort een stage van 40 dagen tot een verplicht onderdeel.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 2 november 2018