Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Kosten

Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt € 7000,-. Hierin zijn opgenomen de verblijfskosten voor meerdaagse cursusbijeenkomsten en de kosten voor de afname van de PvB’s. Niet opgenomen zijn de bedragen voor evt. reiskosten, stagekosten, studiemateriaal en eventuele verblijfs- en overnachtingskosten bij andere activiteiten.

Bij afronding van de opleiding binnen twee jaar na aanvang geeft NOC*NSF een bonus, informatie hierover is te verkrijgen via de technisch directeur en zal worden verstrekt bij aanvang van de cursus. 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 16 oktober 2018