Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Gymmermansoog

MAMBO is een onderdeel van het Raakproject Gymmermansoog. Hier meten onderzoekers niet alleen de motorische ontwikkeling en BMI, maar kijken zij ook naar manieren om de school en de zorg (JGZ, fysiotherapie et cetera) beter met elkaar te laten communiceren over de motorische ontwikkeling van kinderen.

Antoine de Schipper: “Iedereen heeft nu zijn eigen testmethode. Hierdoor is het lastig is voor de gymleraar om een kind door te verwijzen voor nadere diagnostiek. We willen met elkaar een eenduidige test en een protocol voor doorverwijzen ontwikkelen. Doel is om kinderen met een motorische achterstand zo sneller en beter te helpen.” 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 januari 2017