Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Event organiseren met FLOOR

Debatten bijwonen, symposia of voorstellingen bezoeken, naar een presentatie of lezing luisteren, een film bekijken of meedoen met een workshop: bij debat- en activiteitencentrum FLOOR van de Hogeschool van Amsterdam kan het allemaal.

FLOOR is YOURS

Kennis is er om gedeeld te worden, resultaten zijn er om getoond te worden. Bij FLOOR organiseren we events en bijeenkomsten op eigen initiatief of samen met programmapartners. Heb je zelf belangstelling om iets te organiseren? FLOOR heeft expertise, budget, ruimte en communicatiemiddelen beschikbaar om jouw bijeenkomst of event aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor meerdere doelgroepen binnen de HvA en daarbuiten.

Jouw plan uitvoeren met FLOOR

Heb je een idee of plan voor een presentatie, debat, symposium, lezing, talkshow, voorstelling, tentoonstelling of iets anders waarmee je meer mensen wilt bereiken dan alleen je eigen medestudenten of collega’s? Zoek je naar vorm en middelen om jouw plan te realiseren?

Bij FLOOR werken we samen met jou aan een aantrekkelijk programma, een verrassende uitvoering en professionele organisatie. We denken mee over de inhoud, een passende vorm en de communicatie. 

Waarbij kan FLOOR ondersteunen en adviseren:

•    Inhoud (sprekers, gespreksleiders, focus aanbrengen in het onderwerp)
•    Vorm (soort event/bijeenkomst, vormgeving, ruimte, inrichting) 
•    Voorbereiding en organisatie (planning, draaiboek, briefing, begroting, aanmeldlink)
•    Communicatie (eigen- en HvA websites, -social media, -nieuwsbrieven, -digitale schermen) 
•    Uitvoering (techniek, bewegwijzering, catering, medewerkers)
•    Financiële middelen

Activiteiten die in aanmerking komen voor samenwerking passen binnen de doelstellingen en programmalijnen van FLOOR en de speerpunten van de HvA. Belangrijk daarbij is, is dat de HvA de hogeschool van, voor en met Amsterdam is.

Doelstellingen FLOOR

Bij FLOOR worden activiteiten en evenementen georganiseerd die onderwijs, onderzoek, werkveld en culturele- en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Een divers programma biedt ruimte voor uitwisseling, ontmoeting en inspiratie. Daarmee wordt verbinding en betrokkenheid tot stand gebracht en kunnen thema’s die voor de HvA belangrijk zijn zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. FLOOR-programma’s zijn bestemd en geschikt voor meerdere doelgroepen binnen- en buiten de HvA.

Programmalijnen van FLOOR

•    Meet & Share: kennis delen, elkaar ontmoeten en inspireren
•    Debat: met elkaar en met experts in discussie over actuele onderwerpen
•    Cultuur: verbinding zoeken, kennis delen en elkaar inspireren d.m.v. tentoonstellingen, theater, muziek, mode, literatuur, kunst en erfgoed.

FLOOR heeft een aantal ruimtes in eigen beheer. Als die niet voldoen aan de eisen van een project zoeken we naar andere opties. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Kohnstammzaal (9e verdieping Kohnstammhuis), diverse collegezalen, publieke ruimtes op HvA locaties, UvA-locaties, locaties van partners in de stad.

De ruimtes en locaties die FLOOR zelf beheert zijn:

•    De centrale hal van het Kohnstammhuis en de tribunes die daar staan. 
•    FLOOR-zaal op de tweede verdieping van het Wibauthuis (WBH 02A30).

Meer informatie over de ruimtes en locaties van FLOOR.

  • AMFI Clash Show: wervelende fashion show door tweedejaars AMFI-studenten
  • CollegeCafé Mind your Sex: bijeenkomst over seksuele diversiteit op de werkvloer, georganiseerd door de opleiding CMV
  • Poëziefestival: een avond vol gedichten, van sonnet tot slam in samenwerking met de lerarenopleiding Nederlands  
  • Comedy Train: Collegetour van de Comedy Train. Vanwege het grote succes, keren zij na deze avond regelmatig terug bij FLOOR

Contact

Wil je samen met FLOOR (waar dan ook) een bijeenkomst, activiteit of evenement organiseren? Neem dan met ons contact op om een afspraak te maken via floor@hva.nl.
We maken dan een afspraak om te bespreken of de activiteit geschikt is om bij FLOOR te programmeren en hoe de samenwerking vorm kan krijgen. 

Gepubliceerd door  FLOOR 4 september 2017

Meer over FLOOR