Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Ondernemerschap en Spinoza (deel 1) met Jan Hein van Joolen

Evenement

Welke blik werpt Spinoza op het ondernemerschap? Reflecteer op de ethische aspecten van het ondernemen en leer duidelijk te formuleren waar je bedrijf voor staat tijdens dit eerste filosofiecollege.

Spinoza portret

Zelfstandig ondernemerschap

Ook als student kiezen we steeds vaker voor het zelfstandig ondernemerschap. Een eigen onderneming hebben is aantrekkelijk omdat we dan onze ‘eigen baas’ kunnen zijn, omdat we onze eigen passies kunnen volgen of gewoonweg omdat we over een grandioos idee beschikken voor een lucratieve markt. 

Een filosofisch perspectief op ondernemen

Maar, zijn deze beweegredenen voldoende voor een duurzame bedrijfsvoering? Gedurende drie workshops(10-2, 17-2 en 2-3 van 16:30 tot 18 uur) kijken we vanuit filosofisch perspectief, met behulp van de theorie van de Nederlandse filosoof Spinoza, naar onze drijfveren voor het opzetten van een eigen onderneming. We leren reflecteren op de vraag waarom we werkelijk ondernemen en de keuzes die we als ondernemer maken. 

Van ethiek tot pitchen

Na afloop van de workshops zijn niet alleen de ethische aspecten van het ondernemen aan bod gekomen, maar ook heb je als ondernemers geleerd om helder en duidelijk te formuleren waar je bedrijf voor staat en voor wie je staat, wat uitermate waardevol is voor je sales-pitch.

Het eerste college met ondernemer Jan Hein van Joolen

Deze eerste filosofieworkshop wordt geleid door Jan Hein van Joolen. Na meer dan 29 jaar ervaring in de financiële wereld heeft hij veel kennis opgedaan over ondernemerschap. Op dit moment is hij onafhankelijk strategisch adviseur en begeleidt hij zowel start-ups als grote multinationals. 

Hij is bewonderaar van de filosoof Spinoza en hij heeft daar zelf een gedachtegang ontwikkelt in relatie tot ondernemerschap die hij graag wil delen met de nieuwe generatie ondernemers binnen de HvA. In het verleden is hij ook adviseur geweest van het door HvA studenten opgerichte bedrijf Greenclaim. Jan Hein investeert zelf ook in start-ups. 

Jan Hein van Joolen op LinkedIn
 

Gepubliceerd door  FLOOR 9 februari 2016