Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Zesde symposium 'Vleermuizen in de stad'

Een initiatief van Gemeente Amsterdam, de Zoogdierenvereniging en de Werkgroep Stedelijke Ecologie

Evenement

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, het middagsymposium ‘Vleermuizen in de Stad’ dat op 27 november plaatsvindt. De middag wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Gemeente Amsterdam en het landelijk initiatief Werkgroep Stedelijke Ecologie.

Symposium Vleermuizen

Het symposium is gratis toegankelijk en is primair bedoeld voor gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de Flora en faunawet en ecologen van adviesbureaus. Ook studenten van de HvA zijn zeker van harte welkom. Het symposium vindt plaats bij FLOOR/HvA. 

Dagvoorzitter is Harry de Vries

Programma

12:30     Inloop 
13:00     Welkom!
13:10     Ymke Hofhuis (gemeente Amsterdam) - Nieuwe Natuurwet; verantwoordelijkheid voor gemeenten
13:20     Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging) - Monitoringsmethode voor vleermuizen in stedelijk gebied; VleerMUS
13:30     Mischa Cillessen (gemeente Tilburg) - Gebiedsgerichte ontheffing en soortenmanagementplan, hoe is dit geïmplementeerd in de gemeente
13:55     Rosalie Heins (Eelderwoude) - Aanpak werven vrijwilligers
14:05     Lisa Hocker (gemeente Utrecht) - Vleermuiskasten in de stadsrand en analyse van de batloggerdata uit Utrechtse achtertuinenonderzoek
14:30     Mathias Lehner (Nextcity) - De rol van de architect in het ontwerpproces
14:50     Pauze
15:20     Carola van den Tempel (Landschap Noord- Holland) en AJ Haarsma (Batweter) -Meervleermuisonderzoek Amsterdam
15:45     Erik Korsten (Bureau Waardenburg) - Dwergvleermuis massawinterverblijven; het vervolg
16:00     Remco Barkhuis (Havenbedrijf Amsterdam) - Waarom investeert het Havenbedrijf van Amsterdam in natuur, wat levert het op?
16:15     Herman Limpens (Zoogdiervereniging) en Kamiel Spoelstra (NIOO, Licht op Natuur) - Vleermuizen en licht, de laatste inzichten
16:45     Anneke Blokker (gemeente Amsterdam) - Stand van zaken Amsterdam
16:55     Afsluiting
17:00     Borrel!

Aanmelden is verplicht

 

Stichting Zoogdier
Gepubliceerd door  FLOOR 19 november 2015