Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Kennissessie RDM en CRIS

Wat is het en wat kun je ermee?

Evenement

ResearchDataManagement en CurrentResearchInformationSystem: het is een hele mond vol. Wat is het precies en wat kun je ermee als HvA-(student)onderzoeker?

HvA

Op dinsdag 10 november 2015 organiseert de Bibliotheek UvA/HvA in samenwerking met O2 en FLOOR een kennissessie over het ResearchDataManagement-programma en het nieuwe onderzoeksinformatiesysteem CRIS voor alle HvA-onderzoekers en alle medewerkers van de Kenniscentra van de HvA

De Werkgroep Ondersteuning Kenniscentra van de Bibliotheek UvA/HvA (WOK) presenteert deze korte sessie voor alle promovendi, (student- of docent)onderzoekers en lectoren van de HvA, voor alle andere bij onderzoek betrokken medewerkers van de Kenniscentra en voor alle andere belangstellenden binnen de organisatie.
De coördinator RDM en de projectleider CRIS zijn uitgenodigd om het beleid, de stand van zaken, de ontwikkelingen en de implementatie van het RDM-programma, en het nieuwe onderzoeksinformatiesysteem CRIS toe te lichten. We hebben ruim tijd ingepland voor al je vragen.

Sprekers zijn: Mariëtte van Selm (coördinator RDM-ondersteuning, Bibliotheek UvA/HvA) en Paul Nagtegaal (projectleider CRIS, Bibliotheek UvA/HvA)
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Wibauthuis 02A30 Centercourt, Wibautstraat 3b

Je bent van harte welkom! Binnenkort volgt een uitnodiging met details over het programma.

Gepubliceerd door  FLOOR 8 september 2015