Hogeschool van Amsterdam

FLOOR

Meet-and-match ‘high- en lowtech voedselproductie in de stad’

Evenement

'HvA Circulair' organiseert bij FLOOR op 30 april 2015 een meet-and-match over high- en lowtech voedselproductie in de stad.

140602 Opening Boerhaave Boerderij 2

De Hogeschool van Amsterdam is op zoek naar meer samenwerking op het gebied van duurzame circulaire projecten. Vanuit de verschillende HvA-kenniscentra wordt er onderzoek gedaan op dit gebied maar externe partijen hebben hier echter doorgaans weinig zicht op. Andersom heeft de HvA lang niet altijd een goed beeld van de vaak snelle ontwikkelingen in het circulaire veld. Hier is dus ruimte voor verbetering en daarom brengt HvA Circulair de verschillende partijen tijdens een meet-and-match met elkaar in contact. Op de meet-and-match van 30 april gaan we met het thema ‘High- en lowtech voedselproductie in de stad’ aan de slag.

Tijdens deze meet-and-match kijken we naar de verschillende HvA-onderzoeksprojecten op het gebied van voedselproductie in de stad. We bespreken waar zowel de HvA-interne partijen onderling als met externe partijen hun samenwerkingen kunnen verbeteren.

Programma 

 15.00-15.15     Inloop bij Studio HvA, expositie HvA urban farming prototypes
 15.15-15.30    Welkom en verduidelijking doel van de dag
 15.30-16.05   ‘Zaaien’: HvA-medewerkers pitchen hun breakout sessie
 16.05-16.10   Verplaatsing van Studio HvA naar breakout sessie ruimten
 16.10-17.25   ‘Licht en water’: Verdieping op onderwerpen in verschillende breakout sessies
 17.25-17.30   Verplaatsing breakout sessie naar Studio HvA
 17.30-17.50  ‘Oogsten’: Evaluatie van de uitkomsten van de breakout sessies en matchmaking
 17.50-18.00  Titus Gorissen-Appel, eigenaar Eatery en organisator Kanen bij de campus doet zijn verhaal
 18.00-19.00  ‘Nuttigen’: Afsluitend drankje bij Kanen bij de campus

Breakout sessies

De breakout sessies worden in de pitches gepresenteerd, vervolgens kan iedereen een keuze maken om aan te sluiten bij één van de breakout sessies.

De high-tech urban farm in 2020

Maarten Mulder (HvA), Jaap van Stralen en Ruben de Rover (vertical farming ondernemers)

Het sluiten van kringlopen met stadslandbouw

Kasper Lange (HvA) en Chandar van der Zande (Metabolic)

De acceptatie van high-tech urban farming

Yanti Slaats (HvA) en Martijn Loderus (Varipar)

Het dakterras van het Benno Premselahuis als blank canvas.

Maarten Terpstra (Amsterdam Creative Industries Network) en Jeroen Vester (Ninetynine)

Hoe ziet de ideale pallet kas er uit?

Rinke van Couwelaar (HvA)

Het creëren van verbindingen via urban farming

Maarten de Wolff (HvA)

Over HvA Circulair

HvA Circulair’ wil een platform bieden om samenwerking op het gebied van duurzame circulaire projecten te stimuleren. HvA Circulair is een initiatief van HvA-medewerkers van verschillende HvA-domeinen en wordt omarmd en ondersteund door de Knowledge Mile, HvA Campusontwikkeling en FLOOR Debat- en activiteitencentrum.

HvA Circulair streeft naar het opzetten van een serie Meet-and-Matches waarin telkens een ander duurzaam circulair thema belicht wordt. Hiervoor is HvA Circulair op zoek naar medewerkers die hun thema willen inbrengen en de volgende meet-and-match willen (mee-)organiseren. Mail hiervoor naar: y.slaats@hva.nl

29 april 2015