Hogeschool van Amsterdam

Kopopleiding tweedegraads leraar

De tweedegraads leraar kopopleiding bestaat uit twee delen; een praktisch en een theoretisch gedeelte. Het theoretische deel volg je op de HvA. Dit deel bestaat uit drie peilers; vakdidactiek, algemene beroepsvoorbereiding en begeleiding bij de professionele ontwikkeling tot docent. Het andere deel van de opleiding bestaat uit een stage. Je begint met het observeren van een docent op je stageschool en staat aan het einde van het schooljaar zelfstandig voor een klas.

Als rode draad door de kopopleiding loopt een intervisie- en reflectietraject. Daarin leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Tegelijkertijd werk je bij het vak Algemene Beroepenvoorbereiding aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren.

De kopopleiding is een voltijd studie. Je moet erop rekenen dat je de gehele week beschikbaar moet zijn.

Let op:

Het studieprogramma voor de kopopleiding Pedagogiek wijkt af! 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 mei 2016