Hogeschool van Amsterdam

Contact

Kopopleidingen algemeen

Economische kopopleidingen 

Kopopleiding Leraar Nederlands

Kopopleiding Leraar Engels

mw. Michelle Willems
E-mail: INFO-Talen@hva.nl

Kopopleiding Leraar Frans

Kopopleiding leraar Aardrijkskunde

Kopopleiding leraar Geschiedenis

Kopopleiding Leraar Wiskunde

Kopopleiding Leraar Techniek

Kopopleidingen Leraar Natuurkunde en Leraar Scheikunde

Kopopleiding Leraar Biologie

Leraar Maatschappijleer

Leraar Pedagogiek

Mevr F.A.S. Damen 

E-mail: f.a.s.damen@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2017