Hogeschool van Amsterdam

Kopopleiding Leraar Pedagogiek

De kopopleiding Leraar Pedagogiek biedt een geheel eigen programma dat afwijkt van de programma's van andere kopopleidingen.

De kopopleiding Leraar Pedagogiek bestaat bijna in zijn geheel uit voorbereiding op het leraarschap. Met de goede vooropleiding kun je je in één jaar pedagogisch en didactisch scholen. De opleiding is sterk gericht op de praktijk. Je start met een korte oriëntatie op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) (bij voorkeur op een afdeling Zorg en Welzijn) en al snel begin je ondersteunende taken uit te voeren. In de tweede helft van het jaar verzorg je zelf onderwijs. Tegelijkertijd werk je aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek.

Als rode draad door de kopopleiding loopt een intervisie- en reflectietraject. Daarin leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren. Je moet erop rekenen dat je minimaal gemiddeld 20 uur per week beschikbaar moet zijn voor stage. Tijdens je stage word je begeleid door een coach van de school en door een docent van de lerarenopleiding.

Studielast, stages en lesdagen bij de éénjarige kopopleiding

Voor de kopopleiding moet je rekening houden met circa twaalf lesuren per week. Centraal in deze opleiding staan de stages. Deze loop je in het toekomstig beroepenveld: het mbo. De helft van de studiebelasting besteed je aan de stages. De lesdagen zijn op maandag of woensdag.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 mei 2016