Hogeschool van Amsterdam

HvA start opleidingstraject lesbevoegdheid groepsleerkracht vmbo

Traject moet pabo-afgestudeerden bevoegd maken voor vmbo basis en kader

13 apr 2017 09:37 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Per september 2017 biedt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het opleidingstraject Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader aan. Hierdoor werkt HvA mee aan een oplossing voor de ongeveer 1500 pabo-gediplomeerden die werkzaam zijn in het vmbo en volgens de wet onbevoegd zijn daar les te geven. Vanaf vandaag kunnen deze afgestudeerde pabo'ers zich aanmelden voor het nieuwe HvA-opleidingstraject.

Traject op maat

In de Kamerbrief ‘Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo’ van staatssecretaris Dekker werd al aangekondigd dat een oplossing gezocht zou worden voor de vele pabo-gediplomeerden in het vmbo die volgens de letter van de wet onbevoegd zijn om in het vmbo les te geven. De VO-raad, Onderwijscoöperatie (beroepsorganisatie leraren) en Vereniging Hogescholen hebben daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkeld dat tot stand is gekomen op basis van een zorgvuldig proces. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Het resultaat is een traject op maat.

Inzetbaar en bevoegd

Pabo-gediplomeerden die dit opleidingstraject met succes afronden behalen de bevoegdheid 'groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader' met daarbij vermeld de vakken die gegeven mogen worden op basis van de profielkeuze. Na het opleidingstraject zijn zij inzetbaar en bevoegd voor rekenen/wiskunde, Nederlands en het gekozen vak of de vakken uit de profielkeuze. Dit geldt voor lessen in de onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis-kader.

Half jaar

Deze cursus is bedoeld voor pabo-gediplomeerden die werkzaam zijn in de onderbouw van het vmbo basis-kader of in het voorbereidend speciaal onderwijs en hier nog geen officiële bevoegdheid voor hebben. Het opleidingstraject duurt een half jaar. De kosten van dit opleidingstraject worden door de rijksoverheid vergoed. Via de werkgever kan de subsidie worden aangevraagd.

Kijk hier voor meer informatie over het opleidingstraject.