Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsprijs winnen geeft boost

17 sep 2015 14:55 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Ze had geen toespraak voorbereid, omdat ze toch niet zou winnen. Voor Mili Gabrovŝek was de verrassing daarom extra groot toen dit wel zo was. Sinds dit studiejaar werkt ze aan de HvA als docente Engels bij de Lerarenopleiding Engels en IDEE en kreeg voor het vorige studiejaar nog een Onderwijsprijs van de universiteit Leiden, haar vorige werkgever.

De prijs is vergelijkbaar met de Docent van het Jaaruitreiking bij de HvA. Alleen de procedure verschilt enigszins. In Leiden geven studieverenigingen een docent op en schrijven voor deze keuze een motivatiebrief. Daarna bezoekt een jury (de leden van de facultaire Commissie Onderwijs) een college van de genomineerde. De prijs was een geldbedrag van 1.000 euro. “Het was een mooi afscheidscadeau,“ vindt Mili, ”en een hele eer om genomineerd te zijn.”

Toeval

Mili is Sloveens en woont sinds zes jaar in Nederland. Haar Nederlands is nagenoeg vlekkeloos. In Slovenië studeerde ze Engelse taal en literatuur en Sociologie. Het behalen van een tweedegraads bevoegdheid is daar in de opleiding Engels inbegrepen. Het was niet meteen Mili’s plan om les te geven, maar toevallig liep het zo. In Leiden volgde ze haar Master Engelse Taal en Cultuur - specialisatie Taalverwerving en kreeg daar een baan als docent aangeboden.

Enthousiasmeren

De studenten die haar nomineerden vonden haar actieve betrokkenheid bij de studievereniging en haar vermogen om cursusmateriaal relevant te maken voor studenten geldige redenen voor nominatie. De jury was vervolgens verrast door haar vermogen tot het enthousiasmeren van studenten.  

Op de vraag hoe ze dat doet, antwoordt ze: “Bij de grammaticamodules zijn de boeken waarmee je werkt vrij droog. Daarom probeer ik altijd aanvullende dingen te vinden voor de lessen. Ik gebruik voorbeelden uit het echte leven, bijvoorbeeld een zin die iemand uitspreekt. Of muziek, songteksten en series waar studenten naar luisteren en kijken. Studenten doen enthousiast mee als ik bijvoorbeeld zinnen uit Game of Thrones haal en vraag waarom dat zo gezegd is en of dat kan.”

“Ik wil een omgeving creëren waarin studenten fouten kunnen maken,” vult Mili aan, “ook al vragen ze drie keer hetzelfde. Ze mogen iets bijdragen in mijn les, ook grappige dingen. En tegelijkertijd ben ik dan wel serieus met de lesstof bezig. Ik houd niet van discipline waarin iedereen doodstil is. Ik vind het juist leuk als ze het niet met me eens zijn, dat levert mooie gesprekken op. Vaak heb je ook geen duidelijke antwoorden; het gaat erom dat ze zelf goed nadenken en hun eigen beeld vormen.”

Boost

En hoe voelt het nu, na het winnen van zo’n Onderwijsprijs? “Niet anders,” antwoordt Mili nuchter, “ik doe nog steeds dezelfde dingen. Maar het is wel een enorme boost. Het zegt me dat ik in de goede richting zit. En ik denk er altijd over na hoe het nog beter beter kan. Ik denk dat als je echt van lesgeven houdt, je je wilt blijven ontwikkelen en altijd op zoek blijft naar nieuwe mogelijkheden.”