Hogeschool van Amsterdam

Letterlijk en figuurlijk een topdag met Huib de Jong

2 jun 2015 10:55 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Woensdag 27 mei was het zover, pedagogiekstudent Hamit Yucel had zijn TOPdag, waarbij hij een dag met het rector Huib de Jong mocht meelopen. Hamit won deze dag met zijn voorstel om ondernemersvaardigheden al op de HvA bij studenten te ontwikkelen vanwege een veranderende arbeidsmarkt.

Zijn eigen belevenissen hierover:  

“Vroeg in de ochtend om 08.00 uur had ik een werkoverleg  met Huib. Hierin werd ik door Huib en Kees Koppenol (hoofd juridische zaken) ingelicht over de inhoud van de vergadering met het College van Bestuur. Ook kreeg ik een briefing van Huib over het verloop van de rest van de dag.

Vervolgens vergaderden we met het College van Bestuur over de financiering van meer docenten voor de klas. Hierover is afgestemd met onder andere Hans Amman (vicevoorzitter CvB).

Daarna zaten we aan tafel met bestuursleden van het Amsterdam Economic Board (AEB) over 'ondernemerschap', een onderwerp dat mooi aansluit bij het thema waarmee ik deze TOPdag won. Hier presenteerden twee groepen hun projecten en hadden we een gesprek over de overtuigingskracht en haalbaarheid hiervan.

Ook hadden we een spannend gesprek met de Inspectie van Onderwijs waar ik ongelooflijk veel heb geleerd. Het gaf mij een beeld hoe de overheid omgaat met hogescholen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Het gesprek was overigens positief en ik vond Huib hier echt deskundig in.  

TOPdag Hamit en Huib in de auto

Tot slot hebben we twee uur lang vergaderd in Utrecht met bestuursleden van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool Groningen over deeltijdonderwijs. In dit overleg kijken de hogescholen hoe ze hun krachten kunnen bundelen bij het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. In het najaar krijgen we hier meer informatie over.

De presentatie over mijn eigen voorstel heb ik helaas niet kunnen geven, want het was een drukke dag van 08.00 tot 19.00 uur. De bedoeling was om tijdens de afsluitborrel te presenteren, maar daar was uiteindelijk niet de gelegenheid voor.

Ik heb enorm veel geleerd van deze dag. Het is iets wat je maar één keer kan meemaken. Het heeft me bijvoorbeeld een beeld gegeven van wat er in het Maagdenhuis is gebeurd en hoe er wordt omgegaan met studentenzaken. Het indrukwekkendste was dat mensen als Huib en Dymph (van den Boom) alles op alles zetten voor een beter onderwijs. Ze doen het allemaal voor ons en ik denk dat niet alle studenten hiervan op de hoogte zijn. Mijn referentiekader van de staf is hierdoor veranderd. 

Kortom: een ontzettend leuke en leerzame dag. Wie weet word ik over zo'n 20 jaar de rector van de HvA. In ieder geval heb ik al als een soort vervolg op de TOPdag met onder andere Huib de jurering van  het snelkookpanweekend voorbereid. Dit vond afgelopen weekend plaats en is een wedstrijd over ondernemerschap.”