Hogeschool van Amsterdam

(ex)-HvA-studenten schreven mee aan Staat van de Leraar

20 apr 2015 12:11 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Op 15 april 2015 werd voor de eerste keer de Staat van de Leraar gepresenteerd. Het rapport werd op het onderwijscongres in Ede aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigd.

Dit rapport is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, als tegenhanger van het jaarlijkse Inspectieverslag De Staat van het Onderwijs, met als doel om een schets te geven van het beroep van leraar anno 2015.

Het rapport is geschreven door een onafhankelijke redactie van leraren. In deze allereerste versie hebben vier (ex)-HvA-studenten meegeschreven (van de in totaal 12 schrijvers):

  •  Lisanne van Gelder, student aan de UPvA en student aan het excellentieprogramma HvA Onderwijs en Opvoeding;
  • Cheryl Klesser, student aan de lerarenopleiding Nederlands en student aan het excellentieprogramma HvA Onderwijs en Opvoeding;
  • Floor de Nooij, net afgestudeerd van de pabo, oud-student aan het Excellentieprogramma HvA Onderwijs en Opvoeding;
  • Coby de Vries, alumnus van de UPvA en nu student bij de master Onderwijskunde aan de UvA;
  • Marjolein Held, alumnus van de master Professioneel Meesterschap.

De online survey is door ruim 700 leraren ingevuld. Voorts is met zes leraren een één-op-één gesprek aangegaan over de thema’s: school en samenleving, werkbeleving, professionalisering en toekomst. Daarnaast zijn er bij het proces vele leraren, waaronder de Lerarenkamer en de Leraren Advies Raad, betrokken en is er gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens over het beroep van de leraar.

Conclusies

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat er naar de mening van leraren nog veel verbeterd kan worden in de onderwijspraktijk. Verreweg de meeste leraren hebben hoge ambities voor het onderwijs en hun eigen professionalisering. Daarbij zien ze een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd,  maar constateren ook dat nog niet aan de voorwaarden voldaan is om deze ambities te verwezenlijken. Leraren willen de ingenieurs van het onderwijs zijn en niet alleen maar de uitvoerders. Ze zijn over het algemeen trots en waarderen hun beroep met een 7.6.

Lees meer op de site van de Onderwijscoöperatie