Hogeschool van Amsterdam

Kohnstammlezing 'Identiteit, autoriteit, onderwijs'

De achttiende Kohnstammlezing wordt verzorgd door Paul Verhaeghe

Lezing/College

Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd. Willen we een oplossing, dan moeten we eerst het probleem begrijpen. Hoe verhoudt identiteit zich tot autoriteit, wat is het verschil met macht en welke veranderingen hebben er plaatsgegrepen?

Kohnstammlezing 2017

De centrale stelling van deze lezing luidt dat onze maatschappij zich in een spagaat bevindt tussen macht en autoriteit. Willen we het afglijden naar macht vermijden, dan moeten we een andere grond voor autoriteit installeren.

Voor het onderwijs betekent dit het verlaten van de piramidale structuur en het uitbouwen van een horizontale hiërarchie. Het doel daarvan is dat elke leerkracht weer als gezagsdrager kan functioneren, omdat hij of zij gedragen wordt door anderen.

Kohnstammlezing

Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA, Amsterdam. Bezoekers ontvangen het boekje gratis.

Plaats: Aula van de UvA, Singel 411/hoek Spui in Amsterdam.

Meer informatie over de Kohnstammlezing en Paul Verhaeghe vindt u in de folder

Online inschrijving

Voor het bijwonen van de Kohnstammlezing kunt u zich online inschrijven via de website van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. 

Indien u bent verhinderd, maar wel graag het boekje wilt ontvangen, kunt u een e-mail met vermelding van uw instituut, naam en postadres sturen naar: Kohnstammlezing-fmg@uva.nl

Curriculum vitae Paul Verhaeghe:

Prof. dr. Paul H.J. Verhaeghe (1955) is gewoon hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische therapie en Gender Studies aan de Universiteit van Gent.

In 1978 studeerde hij af als licentiaat in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Na zijn studies was hij eerst werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, daarna als klinisch psycholoog-psychotherapeut in de Bijzondere Jeugdzorg. In 1985 behaalde hij zijn doctoraat in de psychologie en in 1992 een speciaal doctoraat in psychodiagnostiek. In 1992 werd hij benoemd tot hoofddocent, in 1996 verwierf hij de rang van gewoon hoogleraar. Als hoofd van de vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie motiveerde hij een nieuwe generatie psychoanalytisch geschoolde psychologen om empirisch en klinisch onderzoek te doen.

Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden. Hij schreef zijn bevindingen neer in een drieluik, waarin de mens in diens verhouding tot de ander centraal staat. Het eerste deel, Identiteit, verscheen in 2012, het tweede, Autoriteit in 2015. Het derde en laatste deel, Intimiteit, is gepland voor 2018.

Let op! Vanaf volgend jaar zullen de folder en het boekje uitsluitend in digitale vorm verschijnen.

Indien u per e-mail voor de Kohnstammlezing 2018 e.v. wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2017