Hogeschool van Amsterdam

Bijscholingstraject voor VMBO-docenten Uiterlijke verzorging

Cursus

Per 1 augustus 2016 zijn in de bovenbouw van het vmbo nieuwe profielen ingevoerd. Om als docent Uiterlijke Verzorging (UV) binnen het profiel Zorg en Welzijn les te mogen geven heeft u minimaal een bekwaamheidserkenning nodig. Voor deze docenten heeft het ministerie van OCW een scholingstraject georganiseerd.

Met dit traject kunt u, in combinatie met drie jaar werkervaring in het vak Uiterlijke Verzorging in het beroepsonderwijs, een bekwaamheidserkenning krijgen waarmee u  een ontheffing krijgt voor de tweedegraadsbevoegdheid Gezondheidszorg en Welzijn (G&W). U kunt zich ook aanmelden voor de tweedegraads lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn om uw volledige bevoegdheid te behalen. 

Programma

Het bijscholingstraject omvat 60 studiepunten. Deze studiepunten kunt u in één jaar halen of verdelen over twee jaar. Bij een intakegesprek wordt vastgelegd voor welke onderdelen u vrijstelling kunt krijgen en hoe uw individueel scholingstraject er daadwerkelijk uit gaat zien.  

De 60 studiepunten (stp) worden als volgt ingevuld:

 1. 30 studiepunten: vakgerelateerd aan de Kennisbasis G&W (KB-GzW)
 2. 15 studiepunten: vakdidactiek en generieke kennisbasis
 3. 10 studiepunten: werkplekleren in het vmbo in de sector Zorg en Welzijn, waarbij u lesgeeft in de profielvakken in de totale breedte. Dit is inclusief 3 studiepunten voor loopbaanbegeleiding, ontwikkeling portfolio en eindassessment.
 4. 5 studiepunten: werkveldoriëntatie in de sector Zorg en Welzijn (niet in het UV gebied, maar in de sectoren waar de deficiëntie zit).

Tijdens het traject werkt u aan een portfolio. Het uitgangspunt voor dit portfolio zijn de bekwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie.

Uw portfolio is de basis voor het eindassessment. Met dit eindassessment sluit u het traject af. 

Opbouw

De modules volgt u bij de reguliere lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. De lessen worden verzorgd op dinsdag en vinden plaats op de Amstelcampus. 

Thema onderwijsmodulen G&W

(totaal: 30 stp) gekoppeld aan KB-GzW

Hogeschool  van Amsterdam

Stp

 

30

Bereidingstechnieken (koken) en Receptenleer (met name praktijk)

 

Skillslab Voeding en Levensmiddelenleer

3

Levensmiddelenleer en Levensmiddelen-hygiëne

 

 

Vakdidactiek 1: Skills

3

 

Voedings- en Dieetleer

 

Voedingsleer + aangepaste opdracht Dieetleer

6

 Huishoudelijke Zorg: Schoonmaak en Textiel (theorie en praktijk)

Skillslab Textiel/Wonen/Apparatuur

3

EHBO (m.n. praktische vaardigheden)

 

EHBO en Algemene Pathologie

3

Verpleeg- en Zorgvaardigheden/ Acitiviteiten in het Dagelijks Leven (ADL): m.n. praktische vaardigheden

ADL – Persoonlijke Verzorging

3

Anatomie en Fysiologie

 

Anatomie / Fysiologie 1

3

Pathologie en Farmacologie

 

Pathologie 1

3

Doelgroepen

 

Specifieke doelgroepen 1

3

 

Thema onderwijsmodulen Generiek(totaal:  15 stp) gekoppeld aan generieke KB

Hogeschool van Amsterdam

Stp

 

15

Ontwikkeling van de Adolescent

Ontwikkeling van de Adolescent

3

Didactiek en Klassenmanagement

Beroepsopdracht 4 

6

Diversiteit / Omgaan met Verschillen

Beroepsopdracht 5

6

Voor de overige 15 stp zijn met de andere 4 hogescholen zelfstudiemodulen ontwikkeld. 

Voor wie

Als u een docent Uiterlijke Verzorging bent met drie jaar werkervaring in het vak Uiterlijke Verzorging in het beroepsonderwijs (bewijs via werkgeversverklaring), komt u in aanmerking voor het bijscholingstraject.

Voor deze bijscholing gelden de wettelijke toelatingseisen voor het hoger beroepsonderwijs en het verplicht behalen van de taaltoets niet.

Studiebelasting

Het bijscholingstraject omvat 60 studiepunten. Deze studiepunten kunt u in één jaar halen of verdelen over twee jaar. Een studiepunt komt overeen met 28 studiebelastingsuren.

Planning en locatie

U kunt met het bijscholingstraject beginnen vanaf de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019. Hierna wordt het traject niet meer aangeboden.

Vijf hogescholen bieden het bijscholingstraject aan: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Fontys te Tilburg, Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim te Zwolle en NHL Hogeschool te Leeuwarden.

Kosten

Per studiepunt zijn de kosten € 122,-. Dit betekent dat de totale kosten voor het bijscholingstraject € 7.320,- bedragen. Voor aanvang van de bijscholing wordt een intakegesprek gehouden, dat de basis vormt van het bijscholingsprogramma. Het tarief voor dit intakegesprek is € 448,-. Studiepunten waar u een vrijstelling voor krijgt, hoeven uiteraard niet te worden betaald.   

Het Ministerie van OCW bereidt een subsidieregeling voor, waarmee u vanaf het studiejaar 2017-2018 subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het traject.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via onderstaande link. 

Na de inschrijving:

 • ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek;
 • ontvangt u een ontwikkelingsrapportage binnen twee weken na het intakegesprek met daarin:
  • een studiecontract voor de bijscholing;
  • een individueel studieplan;
  • tripartiete overeenkomst die door leidinggevende moet worden ingevuld en ondertekend.
 • levert u binnen twee weken na ontvangst de getekende tripartiete overeenkomst in bij de intaker.

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Michael Laarman:
E: m.laarman@hva.nl
T: 06-2115 53 69

Voor praktische vragen kunt u een e-mail sturen naar onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2017