Hogeschool van Amsterdam

Scholingstraject tot Expert Assessor

Cursus

Het is een kunde om tijdens een eindassessment te beslissen of een student startbekwaam is om als docent te gaan werken. Daarvoor is een niveau van expert assessor noodzakelijk. Het scholingstraject tot Expert Assessor leidt je hiervoor op. Bij dit traject komen de vaardigheden en het gedrag aan de orde die van assessoren wordt verwacht en die zijn vastgelegd in het assessorenprofiel. Het scholingstraject bereidt je voor op de certificering van de HvA Academie.

Opleiders die een certificering tot Expert Assessor willen behalen bij de HvA Academie. 

Je traint de volgende gedragsindicatoren:

 • Gespreksstructuur
 • Gesprekstechniek
 • Relatie bewijsstukken, beroepsbehandelingen en beoordelingscriteria, 
 • Beoordelingstechniek
 • Feedback
 • Omgaan met bezwaren

In dit traject train je verschillende vaardigheden die nodig zijn om tot een verantwoorde en transparante beoordeling te komen. Dit doe je op basis van de theorie en methodiek van het beroepsbekwaam beoordelen. 

Alle stappen en onderdelen van een assessment doorloop je zelf in dit traject. Je werkt met actueel studentenmateriaal en aan een eigen assessorenportfolio. Op deze manier oefen je de beoordelingsmethodiek zo authentiek mogelijk en leg je ook je opgedane scholing, assessmentervaring en assessorenkwaliteit vast. 

Het laatste onderdeel bestaat uit individuele feedback van één van de trainers. Tijdens het Criteriumgericht Interview (CGI) word je geobserveerd en beoordeeld. Na de individuele feedback krijg je een een certificeringsadvies.

Training

Datum

Inhoud

Dagdeel 1

23 november

16:15-20:15

 • Oriëntatie op gehele training
 • Assessorenprofiel
 • Samenstellen  en werken
  met eigen assessorenportfolio
Toetsweek 2 (week 44, 45)   

Mogelijkheid meekijken als assessor 
voor deelnemers training

Dagdeel 2

14 december

16.15-20.15

 • Criteriumgericht interview (CGI)
 • Assessorenportfolio centraal
 • Authentiek oefenen
Dagdeel 3

11 januari 

16.15-20.15

 • Afname van Eindassessment PPO
 • Studentenportfolio met acteur
 • Cyclus doorlopen: beoordelen portfolio, intersubjectieve afstemming vragen,
  CGI, intersubjectieve
  beoordeling en terugkoppeling

Assessmentperiode

Afname assessments
Minimaal 2 / maximaal 5
Eigen video-opname maken

januari 2018

februari
Waar mogelijk koppeling
aan ervaren assessor

Dagdeel 4

Collegiale Consultatie 
(groepjes van max 4)

maart
 • Bekijken en feedback/feed-forward
  op eigen CGI opname
 • Rapportage deel 1

Assessmentperiode

april Mogelijkheid tot afname assessments
Dagdeel 5

19 april

15:30-19:00

 • Formuleren van kernvragen a.d.h.v. studentenportfolio
 • Higher & Lower order vragen
 • STARRT
 • Rapportage deel 2

Assessmentperiode

Individuele Feedback
en
Certificeringsaanvraag

juni/juli Bij positieve feedback aanvragen
in dezelfde assessment periode

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De kosten zijn 500,- euro voor het certificeringsprogramma. De HvA Academie voert de certificering uit. Dit wordt gedaan door aparte beoordelaars en is een apart onderdeel. Hiervan ontvang je een factuur van de HvA Academie. 
  Daarnaast zijn er zijn geen kosten tot aan de certificering als je tijdens het scholingstraject in totaal 8 HvA opleidingsassessments afneemt. Door je inzet als assessor betaal je de kosten van de scholing.
 • Het is ook mogelijk geen HvA assessments af te nemen maar deze in de eigen schoolorganisatie uit te voeren. De kosten zijn dan 800,- euro per deelnemer voor het scholingstraject tot certificering en € 500,- euro voor certificering via de HvA academie.

Loket professionalisering

Tel: 020- 599 5563
E-mail: onderwijsbureau-foo@hva.nl

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 oktober 2017