Hogeschool van Amsterdam

Scholingstraject tot Expert Assessor

Cursus

Het is een kunde om tijdens een eindassessment te beslissen of een student startbekwaam is om als docent te gaan werken. Daarvoor is een niveau van expert assessor noodzakelijk. Het scholingstraject tot Expert Assessor leidt je hiervoor op. Bij dit traject komen de vaardigheden en het gedrag aan de orde die van assessoren wordt verwacht en die zijn vastgelegd in het assessorenprofiel. Het scholingstraject bereidt je voor op de certificering van de HvA Academie.

Informatie over de cursus Scholingstraject tot Expert Assessor vind je hier.

CONTACT

Met vragen kun je terecht bij het Onderwijsbureau:

E-mail onderwijsbureau-foo@hva.nl.
​Telefoonnummer: 020-599 55 63.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 februari 2018