Hogeschool van Amsterdam

Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis /kader

Opleidingstraject voor leraren met een afgeronde Pabo-opleiding

Cursus

Een kwart van de lessen op het vmbo wordt verzorgd door docenten die daartoe niet of onvoldoende bevoegd zijn. Bent u een leraar die lesgeeft op het vmbo zonder bevoegdheid? Maar heeft u wel een afgeronde Pabo-opleiding? Dan kunt u met dit verkorte opleidingstraject uw bevoegdheid voor de onderbouw vmbo basis/kader te halen.

Studenten in de klas

Voor wie

Het opleidingstraject is gericht op leraren die eerder een Pabo-opleiding hebben afgerond en onbevoegd lesgeven in het vmbo basis/kader.

Inhoud en werkwijze

Met dit opleidingstraject ontwikkelt u zich inhoudelijk tot een expert groepsleerkracht in de onderbouw van het vmbo. Het opleidingstraject bestaat uit vier onderdelen:

 • algemeen onderwijskundige, pedagogische en didactische inhoud gericht op leerlingen onderbouw vmbo;
  • de pedagogische relatie met leerlingen in de onderbouw van het vmbo b/k;
  • ontwerp krachtige leeromgeving en daarin het verzorgen van onderwijs;
  • leerlingen met speciale ondersteuningsbehoefte;
  • de mentor in de onderbouw van het vmbo b/k;
 • vakinhoud en vakdidactiek rekenen/wiskunde;
 • vakinhoud en vakdidactiek Nederlands; 
 • profieldeel vakinhoud en vakdidactiek van vakken uit de profielen Mens en Maatschappij, Mens en Natuur en/of Engels.
   

Toetsing

Het opleidingstraject wordt afgesloten met een assessment. Uw portfolio vormt de basis voor het eindgesprek dat u voert met een opleidingsassessor en/of veldassessor (bij voorkeur een docent uit het vmbo). 

Toelatingseisen

U heeft een diploma van de Pabo én een aanstelling met lesgevende taken in de onderbouw van het vmbo basis/kader. Indien u kunt aantonen dat u reeds aan bepaalde vereisten heeft voldaan, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen. Hiervoor kunt u een adviesgesprek aanvragen bij de coördinator.

Studiebelasting

De opleiding is zo vormgegeven dat alle activiteiten op de woensdag plaats kunnen vinden.

Data

Het opleidingstraject start op 6 september 2017 en duurt een half jaar. De bijeenkomsten vinden iedere woensdag plaats van 13.40 tot 21.10 uur. In iedere bijeenkomst is er zowel aandacht voor de theorie als de verwerking van deze theorie in opdrachten.

Kosten

De kosten voor het opleidingstraject bedragen € 4.800,-. Het Ministerie van OCW heeft een subsidieregeling, waarmee u subsidie kunt aanvragen voor de kosten van het traject. Mocht u onderdelen van het traject niet binnen 1 jaar behalen, dan worden extra kosten in rekening gebracht. 

Leslocatie

Andere mogelijkheden

U kunt ook uw bevoegdheid halen via het Zij-instroom in Beroep (ZiB) traject. Hiermee haalt u in maximaal twee jaar een bevoegdheid als leraar in het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het opleidingstraject? Neemt u dan contact op met de coördinator, Herald Hofmeijer via e-mail h.a.hofmeijer@hva.nl Wanneer u organisatorische vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau op telefoonnummer 020 599 55 63 of via e-mail Onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2017