Hogeschool van Amsterdam

Basiscursus werkplekbegeleiding voor opleidingsscholen

Een incompanycursus die op ieder gewenst moment kan starten

Cursus

Veel leraren in het voorgezet onderwijs en het mbo begeleiden studenten van de lerarenopleidingen. Als werkplekbegeleider bent u de spil in het begeleiden en beoordelen van de studenten van een lerarenopleiding. Onder het motto 'opleiden in school' bieden wij een basiscursus voor werkplekbegeleiders aan. Deze cursus is erkend door het Register Leraar.

Docenten in gesprek

Het begeleiden van leraren in opleiding kan een scala aan vragen oproepen. Hoe haalt u het beste uit de student die u begeleidt? Hoe leer ik mijn student te kiezen uit een veelheid van leerprocessen en organisatievormen? En hoe krijgt mijn student zicht op de efficiëntie en effectiviteit van het leren van de leerlingen. Met de basiscursus werkplekbegeleiding krijgt u de hierbij behorende basisvaardigheden en inzichten aangereikt.

Voor wie:

Bent u leraar in het voortgezet onderwijs of mbo op een van onze (aspirant) opleidingsscholen én begeleidt u een student van de lerarenopleiding? Dan is deze basiscursus voor werkplekbegeleiders geschikt voor u.

Inhoud en werkwijze:

De basiscursus omvat vier dagdelen. Uitgangspunten vormen uw eigen leerdoelen, eigen casuïstiek en zo mogelijk eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Als cursist krijgt u zicht op uw persoonlijke stijl van begeleiden van uw studenten. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • begeleiden van leren – de structuur en systematiek van het begeleidingsgesprek;
  • systematisch observeren van lessen of videomateriaal en feedback geven;
  • toepassen van open en gesloten gespreksinterventies in diverse soorten gesprekken;
  • begeleiden bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen;
  • instrumenten gebruiken om met studenten leermomenten te analyseren;
  • zicht op de leerontwikkeling van de student in relatie tot de opleidingsleerdoelen;
  • leersituaties voor studenten creëren en daarin didactische modellen aanreiken;
  • begeleiden en beoordelen aan de hand van een digitaal portfolio.

Iedere bijeenkomst krijgt u praktische opdrachten mee die u kunt gebruiken in de begeleiding van uw studenten. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten en koppelen we deze aan nieuwe begeleidingsthema's.
 

Studiebelasting:

De basiscursus beslaat vier dagdelen verspreid over minimaal acht weken. De planning stemmen we in nauw overleg met de opleidingsschool af. De studiebelasting bedraagt 5 uur per bijeenkomst. We gaan hierbij uit van 3,5 uur contacttijd per bijeenkomst en 1,5 uur voorbereiding. De totale studiebelasting bedraagt 20 klokuren.

Cursusdata:

De cursus wordt incompany georganiseerd, startdata gaan in overleg. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen en het maximum aantal deelnemers is 16 personen.

Kosten:

Deelname aan deze incompany cursus bedraagt € 2.650 per opleidingsschool.

Certificering:

U ontvangt na afloop van de basiscursus een certificaat. De basiscursus voor werkplekbegeleiders is opgenomen in het Registerleraar.

Aanmelding:

Wilt u zich aanmelden voor de basiscursus werkplekbegeleiding? Neem dan contact op met de schoolopleider en/of coördinator binnen uw school.

Meer informatie:

Heeft u inhoudelijke vragen over de basiscursus Werkplekbegeleiding? Neemt u dan contact op met de coördinator, Johan Stip via e-mail j.stip@hva.nl of 06 2115 7292.

Logo register leraar
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2017