Hogeschool van Amsterdam

Verdiepingscursus werkplekbegeleiding voor opleidingsscholen

Een incompanycursus die op ieder gewenst moment kan starten

Cursus

Veel leraren in het voorgezet onderwijs en het mbo begeleiden studenten van de lerarenopleidingen. Als werkplekbegeleider bent u de spil in het begeleiden en beoordelen van de studenten van een lerarenopleiding. Onder het motto 'Opleiden in School' bieden wij een verdiepingscursus voor werkplekbegeleiders aan. Deze cursus is erkend door het Register Leraar.

Student krijgt uitleg van werkplekbegeleider.

Het begeleiden van leraren in opleiding kan een scala aan vragen oproepen. Hoe haalt u het beste uit de student die u begeleidt? Hoe kun je als begeleider op het juiste moment de juiste leermogelijkheid aanbieden aan de student? Hoe analyseer en beoordeel je lessituaties in relatie tot de competentieontwikkeling van de student? Met de verdiepingscursus werkplekbegeleiding krijgt u de hierbij behorende vaardigheden en inzichten aangereikt.

Voor wie:

Bent u leraar in het voortgezet onderwijs of mbo op een van onze (aspirant) opleidingsscholen, begeleidt u al enkele jaren een student van de lerarenopleiding en heeft u de basiscursus voor werkplekbegeleiders afgerond? Dan is deze verdiepingscursus voor werkplekbegeleiders geschikt voor u.

Inhoud en werkwijze:

De verdiepingscursus omvat vier dagdelen. In deze cursus worden afwisselend theorie en oefeningen aangeboden over het leren en begeleiden van studenten in een competentiegerichte leeromgeving. Tijdens deze cursus:

  • oefent u in het ontwerpen en gebruiken van instrumenten en inzichten om het leren van de student te ondersteunen. Door middel van reflectiemodellen krijgt u inzicht hoe studenten leren en wat dit betekent voor het begeleiden van de student die u begeleidt;
  • maakt u gebruik van observaties, uw eigen deskundigheid, uw begeleidingsvaardigheden en gerichte (leer)werktaken om de competentieontwikkeling van de student te stimuleren;
  • leert u ruimte te geven aan studenten om de eigen onderwijsstijl tot ontwikkeling te laten komen. U laat de studenten actief experimenteren met zowel onderwijsvormen als onderwijsgedrag;
  • leert u hoe u studenten kunt begeleiden op het (leren) formuleren van leerdoelen;
  • leert u actief te reflecteren op het eigen gedrag in uw rol als werkplekbegeleider. Reflecteren op het eigen handelen is een essentieel aspect van de begeleiding.

Iedere bijeenkomst krijgt u praktische opdrachten mee die u kunt gebruiken in de begeleiding van uw studenten. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten.
 

Studiebelasting:

De verdiepingscursus beslaat vier dagdelen verspreid over minimaal acht weken. De planning stemmen we in nauw overleg met de opleidingsschool af. De studiebelasting bedraagt 5 uur per bijeenkomst. We gaan hierbij uit van 3,5 uur contacttijd per bijeenkomst en 1,5 uur voorbereiding. De totale studiebelasting bedraagt 20 klokuren.

Cursusdata:

De cursus wordt incompany georganiseerd, startdata gaan in overleg. Het minimum aantal deelnemers is 8 personen en het maximum aantal deelnemers is 16 personen.

Kosten:

Deelname aan deze incompany cursus bedraagt € 2.650 per opleidingsschool.

Certificering:

U ontvangt na afloop van de verdiepingscursus een certificaat. De verdiepingscursus voor werkplekbegeleiders is opgenomen in het Registerleraar.

Aanmelding:

Wilt u zich aanmelden voor de verdiepingscursus werkplekbegeleiding? Neem dan contact op met de schoolopleider en/of coördinator binnen uw school.

Meer informatie:

Heeft u inhoudelijke vragen over de verdiepingscursus Werkplekbegeleiding? Neemt u dan contact op met de coördinator, Johan Stip via e-mail j.stip@hva.nl of 06 2115 7292.

Logo Registerleraar
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2017