Hogeschool van Amsterdam

Basiscursus stagebegeleiding voor leraren in opleiding

Cursus

Veel leraren in het voorgezet onderwijs en het mbo begeleiden studenten van de lerarenopleidingen. Als stagebegeleider bent u de spil in het begeleiden en beoordelen van de studenten van een lerarenopleiding. We bieden voor stagebegeleiders van leraren in opleiding een basiscursus aan. Deze cursus is erkend door het Register Leraar.

Docenten in gesprek.

Het begeleiden van leraren in opleiding kan een scala aan vragen oproepen. Hoe haalt u het beste uit de student die u begeleidt? Hoe leer ik mijn student te kiezen uit een veelheid van leerprocessen en organisatievormen? En hoe krijgt mijn student zicht op de efficiëntie en effectiviteit van het leren van de leerlingen. Met de basiscursus stagebegeleiding krijgt u de hierbij behorende basisvaardigheden en inzichten aangereikt.

Voor wie

Bent u leraar in het voortgezet onderwijs of mbo én begeleidt u studenten van een lerarenopleiding? Dan is deze basiscursus geschikt voor u.

Inhoud en werkwijze

De basiscursus omvat vier dagdelen. Uitgangspunten vormen uw eigen leerdoelen, eigen casuïstiek en zo mogelijk eigen filmopnames van studenten die aan het werk zijn. Als cursist krijgt u zicht op uw persoonlijke stijl van begeleiden van uw studenten. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • praktische informatie over het werkplekleren, zoals documenten en handleidingen;
  • begeleiden van leren – de structuur en systematiek van het begeleidingsgesprek;
  • systematisch observeren van lessen of videomateriaal en feedback geven;
  • toepassen van open en gesloten gespreksinterventies in diverse soorten gesprekken;
  • begeleiden bij het ontwikkelen en formuleren van leervragen;
  • instrumenten gebruiken om met studenten leermomenten te analyseren;
  • zicht op de leerontwikkeling van de student in relatie tot de opleidingsleerdoelen;
  • leersituaties voor studenten creëren en daarin didactische modellen aanreiken;
  • begeleiden en beoordelen aan de hand van een digitaal portfolio.

Iedere bijeenkomst krijgt u praktische opdrachten mee die u kunt gebruiken in de begeleiding van uw studenten. In de daarop volgende bijeenkomst bespreken we de opdrachten en koppelen we deze aan nieuwe begeleidingsthema's.
 

Studiebelasting

De basiscursus beslaat vier dagdelen verspreid over minimaal acht weken. De studiebelasting bedraagt 5 uur per bijeenkomst. We gaan hierbij uit van 3,5 uur contacttijd per bijeenkomst en 1,5 uur voorbereiding. De totale studiebelasting bedraagt 20 klokuren.

Cursusdata

De cursusdata zijn maandag 29 januari, maandag 12 februari, maandag 12 maart en maandag 26 maart, telkens van 16.30 - 20.30 uur. De cursus wordt op locatie van de HvA georganiseerd. Het minimum aantal deelnemers is 10 personen en het maximum aantal deelnemers is 20 personen.

Kosten

De kosten van deelname aan deze cursus bedragen € 380 per deelnemer.

Certificering

U ontvangt na afloop van de basiscursus een certificaat. De basiscursus voor stagebegeleiding is opgenomen in het Registerleraar.

Inschrijven

U kunt zich tot en met 17 januari 2018 via onderstaand formulier inschrijven voor de Basiscursus stagebegeleiding voor leraren in opleiding. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor de basiscursus te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. 

Meer informatie:

Heeft u inhoudelijke vragen over de basiscursus stagebegeleiding? Neemt u dan contact op met de coördinator, Johan Stip via e-mail j.stip@hva.nl of 06 2115 7292.

Logo register leraar
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 19 oktober 2017