Hogeschool van Amsterdam

Assessment Certificaat Competent Docent NT2

Voor ervaren docenten NT2 die nog niet gecertificeerd zijn

Cursus

U bent een ervaren docent Nederlands als Tweede Taal, maar u bent nog niet gecertificeerd. Met het assessment competent docent NT2 kunt u uw eerder verworven competenties (EVC) in kaart brengen en zo laten zien dat u een competent NT2-docent bent.

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om via het assessment competent NT2-docent het zogenaamde ‘Certificaat competent docent NT2’ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2 heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld. Met behulp van dit competentieprofiel, het daarbij behorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun Eerder Verworven Competenties (EVC) laten zien en zo aantonen dat zij een competente NT2-docent zijn. De competenties van de deelnemers aan het assessment worden beoordeeld in een assessmenttraject. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het Certificaat Competent NT2-docent.

Inmiddels zijn ruim 400 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde NT2-docenten. Taalaanbieders, gemeentes en andere partijen zien dit certificaat als een bewijs van deskundigheid. Voor het Keurmerk Blik op Werk Inburgeren is dit een geldig bewijs van bekwaamheid.

De Hogeschool van Amsterdam biedt ook de post-hbo opleiding Nederlands als Tweede Taal aan. Deze opleiding is bedoeld voor personen die NT2-lessen geven zonder dat zij daarvoor een bewijs van bekwaamheid hebben. Meer informatie over de post-hbo opleiding vindt u hier.

Procedure

1. U stelt een portfolio samen met behulp van het Competentieprofiel, het portfolio zelf, de handleiding bij het portfolio en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten op de website van de BVNT2.

2. U kunt zelfstandig een portfolio samenstellen, maar u kunt dit ook samen met collega’s doen. De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten van 3 dagdelen waarin u samen met een gecertificeerde docent kunt werken aan uw portfolio.

3. Als uw portfolio klaar is, meldt u zich aan voor het assessment via het aanmeldformulier. Let op: het is belangrijk dat uw portfolio klaar is voordat u zich aanmeldt!

4. U ontvangt een ontvangstbevestiging van ons Onderwijsbureau.

5. U stuurt uw portfolio in tweevoud naar onderstaand adres:

Hogeschool van Amsterdam
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Onderwijsbureau; nascholing en contractactiviteiten
Postbus 1025
1000 BA  Amsterdam

6. Na ontvangst controleren wij uw portfolio op volledigheid en wordt dit doorgestuurd naar onze assessoren en plannen we een datum voor het assessment.  U ontvangt van ons een uitnodiging. Mocht uw portfolio nog niet compleet zijn dan wordt u geïnformeerd door ons Onderwijsbureau.

7. Na de bevestigingsmail met de datum van het assessmentgesprek ontvangt u of uw werkgever een factuur voor de assessmentkosten.

8.  Op de afgesproken datum legt u het assessment af. Dit is een gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veld-assessor waarin uw portfolio wordt besproken en de competenties worden beoordeeld.

9. De uitslag ontvangt u binnen twee werkdagen per e-mail van de assessor. Binnen twee weken na het assessment ontvangt u een rapportage. Bij een positieve beoordeling krijgt u het certificaat competent NT2-docent via de post opgestuurd.

10. Uw gegevens komen in het register en uw naam en e-mailadres komen op de website van de BVNT2 te staan, tenzij u daartegen bezwaar maakt na afloop van het assessment.
 

Beschikbare plaatsen

In het studiejaar 2017 -  2018 hebben wij 20 plaatsen beschikbaar.
 

Kosten

De kosten voor een portfolio-assessment bedragen € 850,-. U ontvangt een factuur voor het gehele bedrag, de Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal vergoedt € 350,- voor docenten die het portfolio-assessment geheel of grotendeels zelf moeten betalen. Meer informatie over deze vergoeding en hoe u deze kunt aanvragen vindt u op de website van de BVNT2.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het assessment? Neemt u dan contact op met de coördinator Tineke Bunnik via e-mail c.a.bunnik@hva.nl of 06 2115 5678. Wanneer u organisatorische vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau op telefoonnummer 020 599 55 63 of via e-mail Onderwijsbureau-foo@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 november 2017