Hogeschool van Amsterdam

Dienstverlening en Producten

Bent u vmbo-docent en wilt u bevoegd lesgeven binnen het profiel Dienstverlening & Producten? Meld u dan nu aan voor de cursus Dienstverlening en Producten.

Cursus

Het vmbo werkt sinds 2011 aan een toekomstbestendig vmbo. Leerlingen in het vmbo hebben nu een ruime keuze aan profielmodules en keuzevakken die vaak tot nu toe nog niet bestonden. Veel vmbo-scholen hebben gekozen voor het nieuwe profiel Dienstverlening en Producten. Voor het lesgeven in dit profiel is een bevoegdheid vereist. Met de nascholing minor Dienstverlening en Producten kunt u zich bij ons ontwikkelen tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Hiermee behaalt u de benodigde bevoegdheid.

Leraar Techniek

U wordt getraind door ervaren opleiders die hun sporen hebben verdiend in vmbo en vaak nog werkzaam zijn binnen het vmbo. U leert het examenprogramma van het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij u expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. En u leert leerlijnen te ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo via de bovenbouw, verbinden met het mbo.

Voor wie

U bent docent op een vmbo-school waar het profiel Dienstverlening en Producten al draait, dan wel een intersectoraal of intrasectoraal programma. U wilt bevoegd lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverleningen en Producten.

Toelating

Om te kunnen starten met Dienstverlening en Producten voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een lerarenopleiding afgerond en bent werkzaam op een vmbo-school of
 • U heeft een associate degree behaald en bent werkzaam op een vmbo-school

Inhoud van de cursus

De volledige cursus bevat de volgende modules:

 • Didactiek en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) van Dienstverlening en Producten
 • Organiseren van een activiteit
 • Presenteren, promoten en verkopen
 • Product maken en verbeteren
 • Multimediaal product maken
 • Modules gericht op keuzevakken binnen het profiel Dienstverlening en Producten. U kiest minimaal twee modules uit onderstaand aanbod:
  • Digispel
  • Robotica
  • Werken aan natuur en milieu
  • Voeding en Beweging
  • Milieu, Hergebruik en Duurzaamheid
 • Onderwijsontwerpopdracht van de eigen school

Binnen het profiel Dienstverlening en Producten worden twee keuzevakken aangeboden die de HvA niet aanbiedt. Dit zijn Podium en Geüniformeerde dienstverlening. U kunt deze modules, in overleg, op een andere hogeschool volgen. Neem hiervoor contact op met Jelka Lustenhouwer.

Wat levert de cursus op?

Door het volgen van de cursus kunt u het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten vertalen naar effectief, regionaal relevant, vakoverstijgend en toekomstbestendig onderwijs. De arbeidsmarkt wordt hier expliciet bij betrokken. Na afloop van de cursus kunt u:

 • leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling waarbij u rekening houdt met diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen;
 • leerlijnen voor loopbaancompetenties ontwikkelen vanuit onderbouw vmbo naar het mbo;
 • relevante regionale arbeidsgebieden en werksoorten vertalen naar een lesprogramma dat aansluit bij professionele en loopbaanvaardigheden en het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten;
 • buitenschools leren binnenschools valideren;
 • effectief, regionaal relevant, vakoverstijgend en toekomstbestendig onderwijs ontwerpen en uitvoeren op basis van het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten
 • op basis van een ontwikkeld lesprogramma een passend Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) ontwikkelen;

Studiebelasting

De volledige cursus heeft een studiebelasting van 840 uur. Deze studiebelasting is als volgt over de verschillende modules verdeeld:

 • Didactiek en LOB van Dienstverlening en Producten:  168 uur
 • Organiseren van een activiteit: 84 uur
 • Presenteren, promoten en verkopen: 84 uur
 • Product maken en verbeteren: 84 uur
 • Multimediaal product maken: 84 uur
 • Modules gericht op keuzevakken: elk 84 uur
 • Onderwijsontwerpopdracht van de eigen school: 168 uur

U volgt wekelijks één dag of avond les, afhankelijk van de startdatum die u kiest. Daarnaast moet u rekenen op 32 uur voorbereidingstijd per cursusdag wanneer u het volledige programma volgt. Alle modules worden afgerond met een product, activiteit of onderwijsontwerp vergezeld van een presentatie en/of een verslag.

Bevoegd of certificaat

Na afronding van de nascholing minor Dienstverlening en Producten kunt u bevoegd lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. U moet dan wel reeds in het bezit zijn van een tweedegraadsbevoegdheid in een beroepsgericht vak. Ook met een tweedegraadsbevoegdheid in een avo-vak én twee jaar werkervaring (behaald voor 1 augustus 2018) in een intersectoraal of intrasectoraal programma, levert het succesvol doorlopen van het nascholingstraject Dienstverlening en Producten een bevoegdheid op voor het gelijknamige profiel.

Voldoet u niet bovenstaande voorwaarden? Dan rondt u de cursus af met een certifcaat.

Kosten

Wanneer u het volledige programma volgt, betaalt u € 3.660. Wanneer u in overleg met ons kiest voor een maatwerktraject, start u met een intake. De kosten hiervoor bedragen € 784. Naar aanleiding van de intake ontvangt u van ons een advies op maat van de modules die u gaat volgen. Wij rekenen € 122 per studiepunt en brengen enkel gehele modules in rekening.

Locatie

Uw leslocatie is de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat in Amsterdam.

Cursusdata

U heeft de mogelijkheid te kiezen voor een variant van 1 jaar waarbij u iedere week één avond in de week les volgt. U kunt ook kiezen voor de dagvariant, waarbij u, gedurende 20 weken, één dag in de week van 14.00 uur tot 22.00 uur les volgt.

Start

Eind

Wekelijkse bijeenkomst

6 September 2017

Juli 2018

Woensdag 17.00 – 21.00

8 Februari 2018

Juli 2018

Donderdag 14.00 – 22.00

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor Dienstverlening en Producten via de link aan de onderzijde van deze pagina. Op basis van uw aanmelding wordt bepaald of u de cursus kunt afronden met een certificaat of een bevoegdheid. En wordt door ons een inschatting gemaakt of u in aanmerking komt voor het maatwerktraject. 

Maatwerk

Het maatwerktraject start met een zelfbeoordeling. De zelfbeoordeling is een digitaal portfolio waarmee u aantoont over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. Dit vormt de basis voor het intakegesprek met twee intakefunctionarissen van de HvA. Tijdens deze intake presenteert u uw digitaal portfolio op basis waarvan een maatwerkprogramma wordt samengesteld.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over de modules, intake of toelatingseisen? Neem dan contact op met Jelka Lustenhouwer. Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 24 november 2017