Hogeschool van Amsterdam

Montessori basisbekwaam

Eenjarig nascholingstraject, NMV-gecertificeerd

Cursus

In de regio Amsterdam alleen al zijn 35 Montessori basisscholen te vinden. De vraag naar bevoegde Montessori leerkrachten is groot. Leraren die een specifieke opleiding hebben gevolgd waarbij het gedachtegoed van Maria Montessori; de theorie en de praktijk samen met de persoonlijke ontwikkeling van de cursist de basis vormt. Deze drie sporen (theorie, praktijk en persoonlijke groei) geven de leraar handvatten voor het begeleiden van kinderen in het montessori basisonderwijs.

Montessori verhalen leren

Kinderen in het Montessori onderwijs leren een eigen verhaal te maken.

Voor wie

(Startende) leraren op Montessorischolen die zich de visie en de werkwijze van Maria Montessori eigen willen maken. Deze opleiding is geschikt voor (startende) leraren die werkzaam zijn of willen werken in het montessori basisonderwijs. Ben je niet werkzaam in het montessori basisonderwijs? Geen nood, wij helpen je graag aan een stageplaats op een montessorischool.

Resultaat

De montessori opleiding wordt afgerond met een examen. Het examen is vormgegeven in een gesprek waarbij de cursist zich op drie niveaus bekwaam toont, namelijk

 • theoretische kennis en vaardigheden van het montessori basisonderwijs
 • praktische kennis en vaardigheden in het montessori basisonderwijs
 • zijn persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs kan aantonen aan de hand van een portfolio

De cursist ontvangt een certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Inhoud

De opleiding kent drie pijlers, namelijk de lijn van de theorie, de praktijk en de persoonlijke ontwikkeling tot montessori leraar. De opleiding is gericht op een samenwerking met de praktijk en maakt gebruik van ‘opleiden in de school’ (door de HvA erkende montessori opleiders) bij de begeleiding op de werkvloer. De theorie bevat, naast het gedachtegoed van Maria Montessori, de hedendaagse ontwikkeling op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast krijgt de opleiding een meer internationaal karakter door gebruik te maken van montessori ontwikkeling en – onderzoek. De exacte inhoud kunt u terugvinden in de studiewijzer van de opleiding.

Werkwijze

In het nascholingstraject staan de speerpunten van het Montessorionderwijs centraal. Deze zijn ook toegepast op je eigen leertraject: leren in een voorbereide omgeving met het Montessorimateriaal en het werken aan een onderzoekende houding.

Bijzonderheden

Naast deze opleiding zijn er tevens mogelijkheden tot professionalisering voor individuele leerkrachten en teams in de vorm van:

 • voor- en vroegschoolse educatie vanuit de Montessorivisie;
 • teambijeenkomsten ter voorbereiding op Montessorivisitaties;
 • begeleiding en advies over de implementatie van een bij uw school passend Kind Volg Systeem;
 • alumnibijeenkomsten rond thema’s die vanuit het Montessorionderwijs worden belicht;
 • de zogenaamde opfriscursussen.

Data

De lesdata zijn:

 • 20 september 2017
 • 4 oktober 2017
 • 11 oktober 2017 
 • 15 november 2017
 • 29 november 2017
 • 10 januari 2018
 • 24 januari 2018 
 • 14 februari 2018 
 • 7 maart 2018 
 • 21 maart 2018 
 • 11 april 2018
 • 18 april 2018 
 • 23 mei 2018
 • 6 juni 2018
 • 27 juni 2018 

Kosten

De kosten voor het nascholingstraject bedragen € 2.350,-. Dit is inclusief 2 praktijkbezoeken. 

Leslocatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de Troelstraschool in Amsterdam.

Inschrijven

Voor cursusjaar 2017-2018 kun je je niet meer inschrijven.  Voor cursusjaar 2018-2019 kun je je weer aanmelden in het voorjaar 2018. 

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor het nascholingstraject te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. 

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie het over Montessori nascholingstraject kunt u contact opnemen met Mirjam Stefels.

T: 06-5027 67 04
E: m.stefels@hva.nl

Heeft u vragen over de aanmelding of vragen van organisatorisch aard? Dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsbureau van de faculteit. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via 020 599 55 63. Of via e-mail Onderwijsbureau-foo@hva.nl  

Montessori; tekenen
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 september 2017