Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) bevordert intensieve kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Het kenniscentrum werkt samen met het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap en draagt zo bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk waar de faculteit haar studenten voor opleidt.

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie is gestart op 1 januari 2011 en maakt deel uit van de faculteit Maatschappij en Recht, een van de zeven faculteiten van de HvA.

Bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie zijn negen lectoren werkzaam. De lectoren maken deel uit van een onderzoeksprogramma en vervullen daarin de rol van programmaleider. Kijk voor meer informatie op de website van het kenniscentrum.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 1 november 2016