Hogeschool van Amsterdam

Jan Peter Stolte

Testimonial

MSW 600x450

“Toen we een paar jaar geleden hoorden over de aanstaande veranderingen in de zorg, waarbij zorgtaken van het rijk worden overgedragen aan de gemeenten en de professionele zorg plaats maakt voor een beroep op de eigen kracht en het netwerk van cliënten, wist ik dat ik als beleidsadviseur stappen moest zetten om te begrijpen wat die veranderingen in de praktijk zouden betekenen. Daarom ben ik de master Social Work gaan doen.“

De master Social Work heeft mij een professionele boost gegeven. Ik ben nu helemaal up to date op het punt van veranderingen in de zorg, heb mijn onderzoeks- en presentatievaardigheden verbeterd en kan daardoor ook betere beleidsadviezen geven.

Jan Peter Stolte - Beleidsadviseur Jeugd bij Gemeente Ede

Praktijkgericht onderwijs

“Ik heb bewust een hbo-master gekozen omdat het praktijkgerichte onderwijs mij beter ligt en omdat het direct toepasbaar is op de uitdagingen die spelen in mijn werkveld. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik me bijvoorbeeld gericht op een nieuwgevormd sociaal team en de moeilijkheden waar ze tegen aanlopen bij de transitie naar de nieuwe manier van zorg leveren. Zo bleek bijvoorbeeld dat ze weliswaar wisten dat ze netwerkberaad moeten organiseren om te inventariseren hoe de omgeving van een cliënt kan bijdragen aan de zorg, maar hadden ze geen ervaring met het opzetten en leiden van zo'n beraad. Dit gaf me een beeld van dilemma's die ook voor andere zorgverleners in andere situaties kunnen gelden en die ik in overweging moet nemen bij het adviseren van gemeenten en onze eigen teams.“

Kwalitatief hoogstaande colleges

“De opleiding is me goed bevallen. Ik heb het gevoel dat ik weer helemaal up-to-date ben op mijn werkterrein en beter ben geworden in mijn vak. Het meest heb ik gehad aan de inspirerende, actuele en kwalitatief hoogstaande colleges en masterclasses. Die werden gegeven door mensen die echt in de voorhoede van het debat zitten, publiceren over de zorg of daar in promotieonderzoek mee bezig zijn. Daarnaast vond ik het prettig om met klasgenoten uit alle hoeken van het maatschappelijk werk na te praten over de theorie en te bediscussiëren hoe we die in onze praktijk konden toepassen.“

Uren in opleiding steken

“Ondanks mijn positieve ervaring zou ik aanstaand studenten wel aanraden goed bij zichzelf en hun thuisfront te rade te gaan of ze het zich kunnen permitteren twintig uur per week in hun opleiding te steken. Ik was wat optimistisch en dacht met minder tijd toe te kunnen, maar dat viel tegen. Het brengt veel avonden en weekenden blokken en studiestress met zich mee, dus daar moet je wat mee doen in verwachtingsmanagement thuis.“