Hogeschool van Amsterdam

Abdelkader Ouazizi

Testimonial

Abdelkader Ouazizi

“Al sinds 2007 maakt het welzijnswerk een transitie door. Als professionals doen we minder voor de cliënt en meer met de cliënt, we hebben nu een faciliterende rol. In het jongerenwerk betekent dat bijvoorbeeld dat we niet langer als welzijnsinstelling het initiatief nemen tot een sporttoernooi of muziekcursus, maar dat we jongeren uitnodigen mee te denken over wat ze zelf willen doen of leren en hoe we dat kunnen organiseren. Al komen er niet per se heel nieuwe initiatieven uit naar voren, de betrokkenheid van jongeren bij het organiseren is al winst, omdat het bij hen organisatorische ervaring en verantwoordelijkheid creëert.“

“Mijn klasgenoten van de master Social Work zijn vrienden geworden. Maar wel vrienden waarmee ik het nog steeds heb over de inhoud, hoe we het welzijnswerk kunnen verbeteren. Met een klein groepje inventariseer ik nu de mogelijkheid een zelfstandige adviesorganisatie te starten.“

Abdelkader Ouazizi - Jongerenopbouwwerker bij Versa Welzijn

Praktijkgericht onderzoek

“Om de landelijke transitie van verantwoordelijkheden goed te kunnen overzien, besloot ik de master Social Work te volgen en dat is een groot succes. Iedere vrijdag had ik les en ik vond het echt een feest om dan naar de HvA te gaan. De colleges waren inspirerend en de opleiding zat inhoudelijk goed in elkaar. Hij ging niet alleen over de nieuwe wetgeving, maar ik leerde ook over het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie en over het inzetten van praktijkgericht onderzoek.“

Participatiesamenleving

“Helaas stond mijn voormalig werkgever niet open voor echte innovatie in het welzijnswerk en uiteindelijk ben ik daar gestopt. Tijdens de master bespraken we de drietrapsraket die nodig is voor de transitie van de oude zorg naar de participatiesamenleving. De burger, de professional en de organisatie moeten veranderen.“

Bijdragen aan innovatie

“Nu zie ik dat burgers bereid zijn stappen te maken, maar dat de transitie spaak loopt bij de professional en organisatie, die vasthouden aan hun oude belangen en gewoonten. Ik zou dus vooral de leidinggevenden uit het maatschappelijk werk willen aanraden de master te volgen, zodat ook zij geïnspireerd raken handen en voeten te geven aan het nieuwe maatschappelijk werk. Nu wil ik als zelfstandig adviseur in maatschappelijk werk aan de slag, zodat ik autonoom ben en echt kan bijdragen aan innovatie.“