Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Keuzestress en motivatie

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Wat zijn de oorzaken van keuzestress en welke gevolgen heeft dit voor de kwaliteit van de keuze? Heeft iedereen last van deze keuzestress, of hangt dit af van je persoonlijkheid en het soort keuze? Je leert studiekiezers kwalitatief goede keuzes maken met een open en ontspannen houding.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de vierde masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Oorzaken en gevolg keuzestress en oog voor verschillen.

Deze masterclass gaat over keuzegedrag en factoren van invloed. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Historie en beleid.
 • Keuzeovervloed en complexiteit en de gevolgen daarvan.
 • Impact op motivatie, prestatie en welzijn, maar ook nadelen.
 • Quarter-life crises en burn-out.

Factoren van invloed:

 • Maatschappij (overheid en tijdgeest) 
 • Cultuur 
 • Peers
 • Generatie
 • Ouders
 • Scholen
 • LOB beleid

Je bekijkt al deze factoren door een bril van psychologie.

Je leert problemen in het keuzeproces te begeleiden zoals:

 • Uitstelgedrag
 • Maar niet kunnen kiezen (niet weten hoe je een keuzeproces moet voeren)
 • Impulsief kiezen en gebruik van ‘heuristieken’ d.w.z. snelle beslisregels
 • Perfectionisme
 • Achteraf blijven ‘malen’ over de keuze (had ik maar…)
 • Angst, onzekerheid, piekeren, somberheid, depressie

 • Inzicht maximizers vs satisficers 
 • Oefening stressreductie
 • Focus op tools voor jongens vs. meisjes in relatie tot keuzes en motivatie.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving

 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business

 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2017